Wednesday, December 28, 2016

MY 9-DAY SILENT RETREAT EXPERIENCE - KINH NGHIỆM TỪ 9 NGÀY LẶNG THINH

Hoa dại quen rừng - ảnh Nguyễn Sanh Tỵ.

MY 9-DAY SILENT RETREAT EXPERIENCE

Ninety-three unique individuals
from doctors to educators, married to single, young to old and from all walks of life
leaving behind their families, work and everything in between
to seek calm, peace and equanimity
The meditative sessions are hard at times,
though the vegan food is delicious.
We learn to take what is offered
and learn to let go of the materialistic life.
Learn to accept, not demand or reject,
Learn to be humble and frugal in our living
and relearn how to be kind
to love,
to forgive,
to live
in this burdened world.
With all the diligent practice
our desires are shrinking,
our visions are expanding
as does our knowledge, wisdom, compassion and loving-kindness
to take back and apply to everyday life.
Embracing, loving, empowering and serving more life
to be harmonious in the world.
Peace in oneself. Peace in the world.

Spirit Rock Center, 2016.

KINH NGHIỆM TỪ 9 NGÀY LẶNG THINH

93 con người là lạ
từ bác sĩ đến các nhà giáo dục, độc thân đến lập gia đình, già trẻ—đến từ các tầng lớp trong xã hội.
Họ bỏ lại sau lưng gia đình, bè bạn, công việc và tất cả những gì dính líu.
để tìm đến sự bình tĩnh, bình yên và thanh thản
Những khoá học thiền có khó khăn lúc ban đầu
nhưng thức ăn thì quá tuyệt
Họ học để tiếp nhận những gì mình đang có với lòng đầy nhiệt huyết
Và học cách buông xả trong cuộc sống đầy vật chất bon chen
Học để chấp nhận, không đòi hỏi hay từ chối
Học để được khiêm cung và giản dị trong cuộc sống hằng ngày
và ôn lại như thế nào là tử tế
yêu thương
bao dung và tha thứ,
cũng như cách sống
trong thế giới đầy những gánh nặng và cạn dỗ này
Với sự siêng năng tu tập và hành trì
Các dục vọng và mong muốn của họ dường như thu hẹp lại.
Tầm nhìn của họ được mở rộng ra,
cũng như kiến ​​thức, trí tuệ, từ bi và lòng nhân ái
để thực sống với cuộc sống hàng ngày 
Ôm ấp, yêu thương, tiến thân và phục vụ cho cuộc đời được tốt đẹp hơn
Sống hài hoà trên thế giới.
Tâm bình, thế giới bình.

No comments:

Post a Comment