Friday, December 9, 2016

MÙA THU NHỚ ANH

Cây Hồng lá đổ sau nhà - Photo: BXK

MÙA THU NHỚ ANH

Thu về lá đổ miên man
Nhớ anh nắng sớm già ngang bóng mình
Tà dương mấy điệu lung linh
Ánh bình minh đã nhuộm tình đệ huynh

No comments:

Post a Comment