Monday, August 8, 2016

IN THE STILLNESS - TRONG SỰ TĨNH LẶNG

Spirit Rock Meditation Center - Photo: BXK
Nơi yên tĩnh - Photo: BXK

IN THE STILLNESS

It is a windy afternoon
The forest is orchestrating 
The grass is dancing
The sun is radiating
The insects are singing
The robins are picking food 
The lizards are sun-bathing
And the yogis are practicing...
Compassion and kindness.

TRONG SỰ TĨNH LẶNG

Một buổi chiều lộng gió
Cánh rừng đang dàn dựng buổi hoà tấu
Cỏ cây đang nhảy múa
Mặt trời đang tỏa sáng
Những con côn trùng ca hát
Chim họa mi vẫn đang tìm thức ăn
Những con thằn lằn đang tắm nắng
Và những hành giả đang thực hành...
Từ bi và Tử tế.

1 comment: