Saturday, August 27, 2016

Gratitude and Appreciation - THÀNH KÍNH TRI - ÂN


Gratitude and Appreciation

On the behalf of our family, we would like to give our deepest gratitude, thankfulness, and appreciation to all the venerable Sanghas, relatives, friends, students and colleagues, close and afar who came to show respect, pray and celebrate the life of our brother Thao over the week of memorial services.  We were touched and overwhelmed to see, reunited with so many familiar faces. We hope that our brother had touched your hearts and souls. Brother Thao will be missed but we are happy for him to reunited with our Mom in the Pure Land.

With gratitude and respect.
Love and peace
On behalf of our family.


Long Bach, Dad
Phuong Bach, Sister

Phe Bach, Brother

THÀNH KÍNH TRI - ÂN
Gia đình chúng con / chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân:

1. Thượng tọa Thích Thiện Duyện, Trụ trì Chùa Kim Quang. Thượng Toạ Thích Thiện Nhơn, Đại Đức Thích Đạt Tiến, Đại đức Thích 
Trúc Thái Tâm, Đại đức Thích Huyền Thiện, Chùa Kim Quang Sacramento, CA
2. Thượng toạ Thích Định Quang, Chùa Liễu Quán, San Jose, CA.
3. Thượng toạ Thích Hạnh Viên, Hương Tích Phật Việt, Saigon Việt Nam.3. Đại Đức Thích Đạo Chí
4. Đại Đức Thích Tính Chánh, Chùa Việt Nam, Los Angeles, CA
5. Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ và Ni Chúng tại Thiền Viện Diệu Nhân, Rescue, CA.

6. Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.

7. Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Liễu Quán 
8. GĐPT Kim Quang. 
9. Mira Loma High School administrators, staff, and friends.

10. Mira Loma Science Department
11. Quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và pháp hữu ở trong và ngoài nước đã gởi lời Thành Kính Phân Ưu, chia buồn và khuyến tấn đến với chúng con và gia đình.
12. Bà Con Cô Bác và thân hữu Nhơn Lý (Phước Lý), Quy Nhơn, Bình Đình
13. Quý bạn hữu và thân bằng quyến thuộc nội, ngoại xa gần.

14. Quý anh chị văn nghệ sỹ, thi hữu xa gần
15. Quý em học sinh các trường chúng tôi dạy 
16. Quý trang nhà đã đưa tin và chia buồn: Vietbao.com; Quangduc.com; sentrangus.org, Langhue.org, v.v...

Đã không quản ngại đường xa, dành thời giờ quý báu đến chứng minh, hướng dẫn, góp lời cầu nguyện, hộ niệm, phúng viếng, chia buồn, phân ưu qua các cơ quan truyền thông, điện thoại, điện thư và tiễn đưa Con, Anh, Em của chúng tôi là:
              

      Bạch Xuân Thảo
Pháp danh: Minh Trang
Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1970 tại Bình Định, Việt Nam
Mất ngày 21 tháng 8, 2016 (Nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân)  
tại Thủ phủ Sacramento, CA
Hưởng Dương 46 Tuổi

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ sót, chúng con/chúng tôi xin quý Ngài và quý vị 
niệm tình hỷ xả và tha thứ cho.
THÀNH KÍNH TRI ÂN
Sacramento, ngày 30 tháng 9 năm 2015
Thay mặt tang quyến của Phật tử 
Bạch Xuân Thảo
Cha Bạch Xuân Long, Pháp danh Minh Vân
Em Bạch Xuân Phẻ, Pháp danh Tâm Thường ĐịnhTRANG TƯỞNG NIỆM ANH BẠCH XUÂN THẢO - A Page Dedicated to the loving memory of Brother Thao Bach.


No comments:

Post a Comment