Monday, August 22, 2016

CÁO PHÓ / CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ANH BẠCH XUÂN THẢO
Thư Pháp: Biên Phương
For English, please click here for Mr. Thao Bach's Memorial Service Schedule

CÁO PHÓ
Liễu ngộ sự Vô thường, Gia đình chúng con / chúng tôi xin báo tin:
BÁC, CẬU, ANH, EM, CON
Phật tử: Bạch Xuân Thảo
Pháp danh: Minh Trang

Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1970
tại Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Đã tạ thế ngày 21 tháng 8, 2016
(Nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân)
tại Thủ phủ Sacramento, CA, Hoa Kỳ
Hưởng Dương 46 tuổi

Linh cữu hiện quàn tại Sacramento Memorial Lawn
6100 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95824. Tel. (916) 421-1171

TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO
Cha: Bạch Xuân Long
Chị: Bạch Thị Đố
Chị: Bạch Thị Lố, chồng Nguyễn Hãng và các con (Sacramento, CA)
Chị: Bạch Thị Gành, chồng Nguyễn Chính và các con (Quy Nhơn, Việt Nam)
Chị: Bạch Thị Phượng, chồng Trần Quý Hiểu và các con (Sacramento, CA)
Em: Bạch Thị Hoa, chồng Phạm Quốc Vinh và các con (Milpitas, CA)
Em: Bạch Sandy Xoa, chồng Nguyễn Quang Minh và con (Milpitas, CA)
Em: Bạch Xuân Phẻ, vợ Nguyễn Thị Thanh Trang và các con (Sacramento, CA)
Đại diện cháu trai: Bạch Xuân Khang, Bạch Thanh Kiệt
Đại diện cháu gái: Nguyễn T. Hồng Cẩm, Phạm Bạch Vivân


CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Xin miễn phúng điếu.  Nếu tưởng nhớ bằng hoa, xin cúng dường trực tiếp đến Chùa Kim Quang hoặc Quỹ Khuyến Học Nhơn Lý.
In lieu of flowers, please donate directly to his practicing Buddhist temple, Kim Quang Temple or Nhơn Lý Scholarship Fund of his village

1. Chùa Kim Quang/Kim Quang Temple - 3119 Alta Arden Expressway,
                                                                        Sacramento, CA  95825
2. Quỹ Học Bỗng Nhơn Lý – Tại hải ngoại: Becky Võ tại 209 Matlock Meadow Dr., Arlington, TX 76002. Trong nước, Nguyễn T. Hồng Cẩm – 151 Huỳnh Thúc Kháng,
Quy Nhơn, Bình Định. Memo: QKHNL.

Mọi chi tiết về Tang lễ, xin liên lạc:
1.     Bạch Xuân Phẻ tại số (916) 607-4066 hoặc email: tamthuongdinh@gmail.com
2.     Bạch Thị Phượng tại số (916) 837-2857 hoặc email: phuongkbach@yahoo.com

Chương Trình Tang Lễ
Hương Linh Phật Tử
Bạch Xuân Thảo
Pháp danh: Minh Trang
Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1970
Mất ngày 21 tháng 8, 2016
(Nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân)
Hưởng Dương 46 Tuổi

Thứ Năm, ngày 25 tháng 08 năm 2016
1:00 PM – Vân tập và chuẩn bị
1:30 PM –  Lễ Trị Quan - Nhập Liệm
2:00 PM –  Lễ Bạch Phật Khai Kinh
Ø  Phục hồn
Ø  Tiến Linh (cúng cơm)
3:00 – 5:30 PM - Thăm viếng
5:30 PM – Phần tụng kinh và thăm viếng của các Đạo Tràng 
6:30 PM – Lễ Cầu Siêu, Quy Y Linh,
   – Thuyết Linh và Lễ Nhớ về Anh -Celebration of Life.
8:00 PM – Hoàn mãn

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 08 năm 2016
09:00 AM         Cúng trà và Lễ tưởng nhớ của các cháu
10:00 AM         Lễ Tưởng Niệm (có chương trình riêng)
11:30 AM         Lễ Khiển Điện - Di Quan
12:30 PM         Lễ Hỏa Táng
01:30 PM           Lễ An Vị Hương Linh tại Chùa Kim Quang

02:00 PM           Hoàn mãn

Trang Tưởng Niệm
1. Kỷ niệm về Thảo - Bạch Thị Phượng
2. Mẹ Tôi - Bạch X. Phẻ (có những đoạn về anh Thảo)
3. My Mother by Phe Bach (There are paragraphs about Mr. Thao Bach)
4. Đến, Đi. Coming, Going. (Calligraphy by Mr. Biên Phương)
5. Cực Lạc Em Về - Thơ Nguyên Quang
5. Cực Lạc Em Về - Nhạc và trình bày: Nguyên Quang
6. Thương Tiễn Thảo - Thơ Bạch Kim Phượng
7. Tiễn Bạch Xuân Thảo - Tâm Trong Bồ Tát. Thơ Trần Kiêm Đoàn
8. Cầu Nguyện Vãng Sanh của Chư Tôn Đức và Pháp Hữu. Vietbao.com
9. Điện thư chia buồn của Trang nhà Quảng Đức
10. Hình ảnh Tang Lễ - Uyên Nguyên
10. Thành Kính Tri-Ân. Words of Gratitude and Appreciation

No comments:

Post a Comment