Thursday, August 18, 2016

Cuộc Sống


Cuộc Sống 

Cảnh đời 
bọt sóng vỡ tan
Lợi danh hư ảo hai hàng lệ rơi
Biển trăng
chèo quẫy vỡ rồi...

No comments:

Post a Comment