Friday, August 26, 2016

Tiễn Biệt Bạch Xuân Thảo - Tâm trong bồ tát


Tiễn Biệt Bạch Xuân Thảo -
Tâm trong bồ tát


Chiều nay tôi đi lượm rác
Để nhớ em vừa mới qua đời
Em nhỏ bé mà trái tim bồ tát
Rất tầm thường mà cao quý Thảo ơi

Em là ai
Đến sau về trước
Tôi là ai
Đến trước về sau
Em cùng tôi chung một kiếp người
Đời bể khổ có muôn nghìn trong đục

Em lượm rác, bán lon làm từ thiện
Tôi cùng em quét bụi bám hiên chùa
Lấy mắt thương nhìn người nên chẳng thấy hơn thua
Tâm chỉ thấy mái chùa hồn dân tộc

Nghe không em
Tháng bảy thu về
Sao hôm vừa tắt
Em nhẹ nhàng theo gió bay đi
Bởi sắc không cọng rác bỗng từ bi
Vu Lan đến em trở về với mẹ
Tiếp dẫn đạo sư cung trời diệu lý
Đưa em về là tiễn em đi
Em về
Em đi
Lạy mẹ từ bi...

Sacramento 25-8-2916
Trần Kiêm Đoàn
(Tiễn biệt hương hồn Bạch Xuân Thảo để nhớ những ngày hai anh em mình lượm rác giúp đời ở công viên Natomas, California)

No comments:

Post a Comment