Thursday, October 20, 2022

ĐỨC QUẢNG - SỐNG TRỌN ĐỜI LAMĐỨC QUẢNG - SỐNG TRỌN ĐỜI LAM

                    Thân tiễn anh Phụng


Đức Quảng - tiếng gọi thân thương ở Sài thành

Gia Định - Quảng Đức mối tình chung

Thuyền Lam chung bến chưa về đến

Mà đã xa rồi Sen Trắng xưa


Nghe nỗi buồn đau đến nghẹn lời

Sáu mươi lăm năm chẳng bỏ cuộc chơi

Thong dong cánh nhạn về cõi Phật

“Sống Trọn Đời Lam” một kiếp người


Bao nhiêu nhạc lễ, nhạc đoàn ca

Nhạc quê hương, tổ chức hay sơn hà

Ôm trọn yêu thương anh vung xới

Gieo mầm hạnh phúc ở quanh ta


Và nỗi đau nào, nỗi đau chung 

Mồ hôi, nước mắt anh chung tình

Hoa Lam rụng bến dòng Sen trắng

Thanh tịnh vườn tâm cõi lung linh.


Anh đi vạt nắng đâu sinh tử

Hạnh nguyện nghiệp duyên đáo lai sinh

Cùng nhau tô đẹp bao Sen Trắng

Trắng cả tâm cang, trắng cõi mình.


Chào Bi-Trí-Dũng anh nhé!

Gate gate, paragate, parasamgate, Bohdi svaha.


Tâm Thường Định

No comments:

Post a Comment