Sunday, March 1, 2020

Giới-thiệu trang Artshare

Hoa hướng dương - Ảnh từ: Artshare.

Giới-thiệu trang Artshare


Lại thêm một người anh Yên Hà, Pháp danh Tâm Diệu Nguồn, âm thâm làm việc giáo dục và văn hoá. Chúng tôi là những người bơi ngược dòng, và nếu không có sự động viên, vỗ về và nâng đở cho nhau thì lâu lắm mới đến bến bờ Chân Thiện Mỹ. Tôi biết hoài bão của anh chị, cũng như rất nhiều người Việt tại hải ngoại, là làm sao giúp người Việt tha hương và nhất là con cháu chúng ta đừng bao giờ quên mình dòng giống Lạc Hồng, trang blog Artshare của anh chị Yên Hà & Thuỵ Uyên, vẫn còn ít người biết đến, nên chúng tôi xin mạng phép giới thiệu ở đây. Rất mong quý đọc giả và các bạn bè thân hữu trang nhà Tâm Thường Định (phebach.com) hãy tận tình chiếu cố bằng cách đọc và chia sẻ trang mạng này. Xin thành thật cảm ơn.

Địa chỉ trang nhà Artshare là:

Chủ-trương của Artshare là:
Chia sẻ bài vở về lịch-sử, văn-hoá Việt-Nam cũng như về nghệ-thuật (văn, thơ, nhạc, ảnh).
Qua những trang Mục-lục, các bạn có thể chọn bài theo thứ-tự đề-tài và theo mẫu-tự :

Mục-lục : Tham-Khảo : Lịch-sử Việt-Nam, Ngôn-ngữ Việt-Nam, âm-nhạc cổ-điển, ...

Index VN-VN : Lịch-sử, văn-hoá Việt-Nam viết 3 thứ tiếng (Việt-Mỹ-Pháp) để con cháu chúng ta không bao giờ quên cội-nguồn mình.

Mục-lục : Văn Yên Hà với những chủ-đề : Âm nhạc, Kinh-nghiệm sống, Quê-hương tôi, Tản mạn, Truyện, Tự-thuật, Văn hài-hước, ...


Mục-lục : Ecrits Yên Hà : Văn thơ viết tiếng Pháp

Mục-lục : Dịch-thuật : Pháp > Việt và Việt > Pháp