Wednesday, February 1, 2012

VÔ NGÔN

                            Thư pháp: Hàn Long Ẩn - Thích Thiện Long

VÔ NGÔN
    Kính tặng Thầy Minh Đạt

Điện Phật trầm hương toả
Trăng khuya soi dáng gầy
Thầy trầm tư tĩnh toạ
Vô ngôn thay cảnh này.SPEECHLESS
    For the Most Venerable Thich Minh Dat

In the Buddha hall, the fragrance of frankincense effuses
The late night moon illuminates his thin body
Master sits in his full lotus position in the immovable meditative state,
What a beautiful and speechless scene.

No comments:

Post a Comment