Sunday, February 19, 2012

TẾT XỨ NGƯỜI TUYẾT RƠI

TẾT  XỨ NGƯỜI TUYẾT RƠI
   Viết để chia sẻ những anh em đang làm ăn ở Moscow, Russia (Liên Xô).

Năm nay sống xa quê
Chưa lần nào nhớ thế
Nhớ quê hương, nhớ Mẹ
Nhớ biển và nhớ em


Nhớ Chùa, Miếu, nhớ Đình
Nhớ mùa xuân năm ấy
Nhớ nắng ấm hây hây
Nhớ sao ba ngày Tết


Nhớ thương khôn kể hết
Của những kẻ tha hương
Xao xuyến và vấn vương
Quê hương ơi, Nhơn Lý.


Tết xứ người tuyết rơi
Nhớ nhà nỗi chơi vơi
Mẹ ơi, chưa về được
Giọt sầu mặn vành môi.


Xuân Nhâm Thìn - 2012

No comments:

Post a Comment