Saturday, May 13, 2017

LẠY MẸ ĐỘ SANH


LẠY MẸ ĐỘ SANH
       Thương Mẹ nhiều

Mẹ đi, cỡi hạc về Tây
Nam Mô Tiếp Dẫn Di Đà độ sinh
Nay con phát nguyện với mình
Tu thân thành ý chánh tâm giúp đời.

Mẹ đi tựa hạt sương rơi
Long lanh vạt nắng cõi đời hư vô.

No comments:

Post a Comment