Monday, May 15, 2017

HÃY HÁT ĐIHÃY HÁT ĐI

Xin hát đi cho quê hương thức giấc
Lửa yêu thương vơi vận nước điêu linh.
Dân chúng ta sao ngậm ngùi cay đắng,

Thì xá gì mưa nắng chuyện tử sinh!


Phú Hải, Phú Vang, Huế - Photo: BXK

No comments:

Post a Comment