Thursday, December 1, 2022

A Tribute to PAUL MICHAEL THOMPSON (1970 - 2022)


A Tribute to PAUL MICHAEL THOMPSON (1970 - 2022)


Paul Thompson, a social teacher, I considered a friend and a great gentle giant

He inspired many students, teachers and staff even when he was no longer with us

People normally remembered death by the way they lived; yet, in Paul we did both.

As an organ donor, he helped more than 50 individuals and families, 

His legacy of life, kindness, love and compassion lived on.


Paul's whole life was working diligently and contributing to the Mira Loma community, as an amazing coach, wonderful mentor, dedicated teacher.


His gentle smiles, casual conversations and sense of humor still echo through the hall

His passion for travel, history, politics, and education were commendable 


The last time we talked just a few week before his passing

We talked about retirement, traveling, and the cheap beer and great food in Vietnam.

Oh man, Paul's enjoyment of that trip with his fellow Matador, Steve Cox, was still fresh in his mind. And that we couldn't wait to travel to Vietnam if and when we had a chance.


When Paul was alive, he always supported his wife's ambition to become a great politician. 

He’s always present with Nancy, the love of his life.


And just like that he passed away suddenly while making his organs live on in the others' lives.


Paul’s death reminded all of us to hug our loved ones a little tighter, show more love, as it is the only way possible.

Everything in life is fragile and impermanent.

Exclusively only our legacy, compassion, love, and karma live on


Life is short and we need to embrace, appreciate, enjoy and live fully.

You did just that, Paul.

Now please Rest In Peace, Paul

May you be free of suffering, at ease and rest in peace.


Om!

Amen!

Hallelujah, Paul!


Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, 

Ba la Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.

Ði qua, đi qua. Ði qua bờ bên kia,

Ðã đi qua đến bờ bên kia, reo vui!

Gone, gone. Gone beyond, gone far beyond. Awaken, Rejoice!


Tiễn bạn PAUL MICHAEL THOMPSON 

(1970 - 2022)


Paul Thompson là giáo viên dạy sử, một người bạn mà tôi gọi người khổng lồ hiền lành tuyệt diệu.


Paul đã truyền cảm hứng cho rất nhiều học sinh và đồng nghiệp ngay khi còn sống.


Thông thường, con người tưởng nhớ người vừa mất một theo phong cách họ sống; tuy nhiên ở Paul, chúng tôi đã làm cả hai: sống và chết.


Là một người hiến tạng, dù đã mất, Paul đã giúp đỡ hơn 50 cá nhân và gia đình,


Di sản của cuộc sống, từ bi, tình yêu và lòng trắc ẩn của Paul vẫn tiếp tục tiếp nối.


Cả cuộc đời Paul đã làm việc chăm chỉ siêng năng.


Những đóng góp cho trường Mira Loma và cộng đồng, với tư cách là nhà huấn luyện viên tuyệt vời, người cố vấn tận tâm, và vị thầy tận tụy.


Nụ cười hiền lành, những cuộc trò chuyện thân mật và hài hước của Paul vẫn còn vang vọng khắp hành lan của trường.


Niềm đam mê du lịch, lịch sử, chính trị và giáo dục của anh ấy thật đáng khen ngợi


Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện chỉ cách vài tuần trước khi qua đời

Chúng tôi nói chuyện về việc nghỉ hưu, du lịch, giá bia rẻ và thức ăn ngon ở Việt Nam.


Hỡi ơi, niềm vui của Paul về chuyến du lịch cùng với người bạn đồng nghiệp, Steve Cox, vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh ấy. Và chúng tôi rất nóng lòng được đến Việt Nam nếu có đầy đủ thuận duyên.


Khi Paul còn sống, bạn ấy luôn ủng hộ ước vọng của vợ mình---trở thành một chính trị gia tầm cỡ.


Paul luôn có mặt cùng với Nancy, tình yêu duy nhất của mình.


Và cứ như thế, Paul đột ngột qua đời, rồi chờ hiến nội tạng của mình nhằm truyền trao cuộc sống mới cho kẻ khác.


Cái chết của Paul nhắc nhở tất cả chúng ta hãy ôm những người thân yêu của mình chặt hơn, thể hiện tình yêu thương nhiều hơn, vì đó là cách duy nhất có thể.


Mọi thứ trong cuộc sống đều quá mong manh vô thường.

Đặc biệt, chỉ có di sản, lòng trắc ẩn, tình yêu và nghiệp lực của chúng ta vẫn tồn tại


Cuộc sống vốn ngắn ngủi, vì thế chúng ta hãy ôm ấp, trân quý, tận hưởng và sống trọn vẹn.


Bạn đã làm điều đó, Paul ạ.

Bây giờ xin hãy yên giấc nghìn thu, Paul nhé


Cầu mong bạn thoát khỏi đau khổ, thoải mái và yên nghỉ nơi suối vàng.


Om!

Amen!

Hallelujah, Paul!


Gate, Gate, Paragate, Para Sam gate Bodhi Svaha.

Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, 

Ba la Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.

Ði qua, đi qua. Ði qua bờ bên kia,

Ðã đi qua đến bờ bên kia, reo vui!

Gone, gone. Gone beyond, gone far beyond. Awaken, Rejoice!
No comments:

Post a Comment