Sunday, April 6, 2014

HÓA THÂN DUY-MA-CẬT

Tranh thiền - Nguyên Giác Phan Tấn Hải

HÓA THÂN DUY-MA-CẬT 
“Người qua tôi cũng đi qua
Người dừng tôi cũng qua loa tạm dừng.” 

Thiên tài* trở lại trần gian
Từ bi hoá độ muôn vàn chân nhân
Trí Bát Nhã đã bao lần
Liễu Không, thuần Giác hiện thân đầu đà
Nụ cười xoa dịu sơn hà
Thiền môn khép kín bao la nhiệm mầu
Bùi Tiên sinh mãi về sau
Cửa không 
Tĩnh
      Tịch 
             Tỉnh 
                    Đau 
Lạ thường.


*"Em về trúc thạch mốt mai
Sẽ nhìn thấy mãi thiên tài chết điên." Thơ Bùi Giáng
Trích từ: Chánh Pháp