Friday, December 25, 2020

Một Ngày Qua - Thơ Huyền Không; nhạc Dương Xuân Dưỡng

Một Ngày Qua

Thơ Huyền Không (Cố Hoà thượng Thích Mãn Giác)
Nhạc: HTr. Dương Xuân Dưỡng 
Ca sỹ: Hà Thanh (PD: Tâm Tú)


Lời thơ/nhạc: 


Chiều xuống giữa rừng sâu

Chiều xuống giữa rừng sâu

Chân bước đi về đâu?

Tìm cái gì? cái gì đã mất

Không thấy lại hôm sau

Lá xanh đã xám màu

Lá xanh đã xám màu

Thu mình nghe cây đau.

Sức sống mòn, sống mòn dưới đất

giun dế dệt đêm sâu.

Ngày tàn theo gót hoàng hôn. 

Bóng chiều đổ xuống gợi lòng bâng khuâng

Thông xanh rải rắc phấn vàng

Nghe trong gió thoảng cùng đàn biệt ly

Ngày tàn theo gót hoàng hôn.

Khói chiều vương vấn tâm hồn ai đây?

Lá vàng lác đác gió bay.

Còn đâu đây nữa một ngày đã qua!

ĐK: 

Đâu rồi một ngày qua, luyến tiếc nữa chi mà

Giòng đời trôi, đời trôi xuôi mãi

Đưa về chốn tha ma...

Lá xanh đã xám màu

Lá xanh đã xám màu

Thu mình nghe cây đau.

Sức sống mòn, sống mòn dưới đất

giun dế dệt đêm sâu.


Ngày tàn theo gót hoàng hôn. 

Bóng chiều đổ xuống gợi lòng bâng khuâng

Thông xanh rải rắc phấn vàng

Nghe trong gió thoảng cùng đàn biệt ly

Ngày tàn theo gót hoàng hôn.

Khói chiều vương vấn tâm hồn ai đây?

Lá vàng lác đác gió bay.

Còn đâu đây nữa một ngày đã qua!

Mời nghe Hà Thanh ở đây.

Đạo ca Trường Khánh 1 - Ca sĩ Hà Thanh (Thập niên 1980)

Đạo ca Trường Khánh 2 - Ca sĩ Hà Thanh (Thập niên 1980)