Monday, December 14, 2020

THÀNH KÍNH TRI ÂN (v/v Yểm Trợ Bão Lụt Miền Trung và Triệu Quyển Tập Cho Em)


THÀNH KÍNH TRI ÂN
(v/v Yểm Trợ Bão Lụt Miền Trung và Triệu Quyển Tập Cho Em)

Kính gởi quý Thầy Cô, quý đồng hương Phật tử, bạn bè và thân hữu

Chúng con/chúng tôi xin mạn phép tổng kết việc làm từ thiện trong 2 tháng qua với anh chị em Có Mặt Cho Nhau. Tiền thu ủng hộ là $14,148.67 cho việc cứu trợ. Trong số ủng hộ này, có sự đóng góp của nhiều gia đình, bạn bè thân hữu, các bạn trên fb, v.v… và tiền bán Bonsai, bán sách, đổi các phẩm vật thành gạo, v.v….(Xin xem danh sách dưới)

Danh Sách Ủng Hộ Cứu Trợ Miền Trung 2020
Tổng cộng (Thu) $14,148.67
Tổng cộng (Chi) $14,148.67 hay 326,980,000 triệu Đồng
Gởi về VN (21 lần đến với Thầy Tâm Ý (An Trú), Huỳnh Quang Vũ, Đặng Thị Trúc Giang, v.v...) 

  Ngoài ra, tiền ủng hộ cho chương trình Triệu Quyển Tập Cho Em là $18,534.00 và đã tổng kết trong 2 đợt (Xin xem phía dưới).
Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Quyển Tập Cho Em tại Việt Nam
Total / Tổng thu đợt 2 $18,534.00
Total / Tổng chi đợt 2 $18,534.00
Quỹ Tồn: 0 $0.00

Gởi về VN (9 lần đến chị Đặng Thị Trúc Giang)
Quỹ Tồn: 0 $0.00

Ngồi ra, một số ít vị đã ủng hộ vào quỹ Giáo dục của chúng tôi và xin mạn phép tổng kết sau.

Như vậy tổng số tiền thu và chi cho Việt Nam trong 30 lần là: $32,682.67. Chúng con/chúng tôi đã trả tiền phí gởi về VN và tiền ủng hộ mua sách để bán.

Nay công việc đã hoàn tất, nên xin tổng kết. Nay thay mặt anh chị em trong nhóm Có Mặt Cho Nhau và nhiều mãnh đời bất hạnh xin thành kính tri ân Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Thầy Cô, gia đình, bạn bè thân hữu, quý ACE trong GĐPT, quý Mạnh Thường Quân đã và đang yểm trợ Cứu trợ Bão Lụt Miền Trung và chương trình Triệu Quyển Tập Cho Em. Chương trình này vẫn tiếp tục vì hiện nay chỉ được 1/3 đoạn đường.

Một lần nữa, kính cảm ơn lòng từ bi lân mẫn của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Đạo tràng đã bố thí uỷ lạo đến Đồng bào trong nước. Kính chúc quý Thầy Cô Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và Phật sự chí thành viên mãn. Kính chúc quý đạo hữu trang nghiêm thanh tịnh và chí tu học vững bền và tất cả quý vị thân tâm an lạc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sacramento, ngày 15 tháng 12, 2020.

Nay kính.

Thay mặt anh chị em Có Mặt Cho Nhau

Tâm Thường Định

Website: https://cmcn.online

Mạng xã hội: https://www.facebook.com/cmcn.online

https://www.facebook.com/groups/comatchonhau2020

Email: trieuquyentapchoem@gmail.comDanh Sách Ủng Hộ Cứu Trợ Miền Trung 2020

Số ttTênSố TiềnGhi chú/noteThêm chi tiết
NhậnChiTiền Mỹ - Dollars
Tiền VN - Đồng
1Tuệ Nga$100.00VenmoGởi về CMCN đợt 1$113.002,600,000
2Thái Nhàn$200.00PaidGởi về CMCN đợt 2$695.0016,000,000
3Tôn Thái$500.00VenmoGởi về CMCN đợt 3$100.002,320,000
4Phước Thành$100.00VenmoGởi về CMCN đợt 4$500.0011,600,000
5Hiếu Alex$100.00VenmoGởi về CMCN đợt 5$200.004,640,000
6Hồng Tấn$200.00PaidGởi về CMCN đợt 6$150.003,480,000
7Bạch T. Phượng$50.00PaidGởi về CMCN đợt 7$150.003,480,000
8Bạch Thị Hoa$50.00PaidGởi về CMCN đợt 8$1,000.0023,200,000
9Bạch T. Xoa$50.00PaidGởi về CMCN đợt 9$200.004,640,000
10Bạch T. Lố$50.00PaidGởi về CMCN đợt 10$600.0013,920,000
11Tiến Xuyên$100.00VenmoGởi về CMCN đợt 11$500.0011,550,000
12Thu Le$100.00ZelleGởi về CMCN đợt 12$500.0011,600,000
13Nguyễn Thế Tài$57.13PayPal50EurosGởi về CMCN đợt 13$300.006,960,000
14Phan Thành Chinh$100.00VenmoỦng hộ gđ 2 em bé tại Lệ ThuỷGởi về CMCN đợt 14$433.0010,000,000
15Nguyễn Vy (GĐPT Liên Hoa)$100.00PaidỦng hộ gđ 2 em bé tại Lệ ThuỷGởi về CMCN đợt 15$514.6711,890,000
16Chị Hoa Lê$100.00PaidGởi về CMCN đợt 16$1,330.0030,800,000
17Thuỷ Tiên (GĐPT HK)$210.00PaidỦng hộ gđ 2 em bé tại Lệ ThuỷGởi về CMCN đợt 17$500.0011,550,000
18Trâm Nguyễn$50.00VenmoGởi về CMCN đợt 18$2,000.0046,300,000
20Jason Dilg$50.00VenmoGởi aVH (100 áo ấm)$500.0011,600,000
21Herbert Vu$150.00VenmoGởi về CMCN đợt 19$200.004,050,000
22Vợ chồng em Yến$300.00PaidGởi về CMCN đợt 20$432.0010,000,000
23Tiền bán sách (Đổi sách lấy gạo)$368.54Gởi về CMCN đợt 21$1,231.0028,500,000
24Ẩn danh$100.00VenmoGởi về CMCN đợt 22$2,000.0046,300,000
25Anh chị Minh Trúc$200.00Venmo
26Hilary Tran$100.00Venmo
27Anh chị Quang Khuê$200.00Venmo
28Nguyễn Quế Hương$150.00Venmo
28Tiền bán Bonsai$2,270.00
29Cô Đỗ Đèo - PD: Thanh Duyên$200.00Paid cash
30Cô Lê Liên$100.00Paid cash
31Jane Dương$300.00Venmo
32CT. Chạy Bộ Cho Miền Trung -1$1,605.00
33Ngô Tín / Đấu giá CD$240.00Tiền VN
34Htr. Nghĩa Phùng$50.00Check
35Thượng toạ Thích Thiện Duyên$200.00Cash
36Mimi Trần - Giving with Compassion$500.00
Yt.100 áo bên aVH
37Trần Trung Đạo$100.00Paypal
38Chị Cung Diệu Lý (Đổi sách lấy gạo)$100.00Check
39Nancy Thi Bui (Đổi sách lấy gạo)$50.00Check
40Thanh Huynh$200.00Zelle on 11/25
41Thu Ha Ngoc Pham$200.00Zelle on 11/27
42Lương Bữu Trân$100.00Not yet
43Hoà thượng Thích Nguyên Siêu$1,500.00Check
44Tôn Tyler (con anh Tôn Thái)$500.00Venmo
45Mimi Trần - Giving with Compassion$2,000.00PayPal
45Bỏ thêm tiền túi$98.00
Tổng cộng (Thu)
$14,148.67Tổng cộng (Chi) Gởi về VN$14,148.67326,980,000

ggg

Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Cuốn Sách Cho Em tại Việt Nam
Số ttTênSố Tiền
NhậnGhi ChúcOtherChiTiền gởiNgười nhận
1Cháu Kiệt$10.00PaidGởi về VN - đợt 1$500.00C. Giang 10/26
2Cháu Khang$15.00PaidGởi về VN - đợt 2$574.00C. Giang 10/28
3Bé Mochi$25.00PaidGởi về VN - đợt 3$1,500.00C. Giang 10/30
4Anh Do$50.00Paid via VenmoGởi về VN - đợt 4$405.00C. Giang 10/31
5Hannah Little$15.00Paid via Venmo
6Phi Do & Quy Pham$100.00Paid via Venmo
7Kristi Char$50.00Paid via PayPal
8Cô Nguyễn Phương Phi$100.00Paid via Venmo
9Đặng KimChi$50.00Paid via Zelle
10Văn Linsy$50.00Paid via Zelle
11Nguyễn Hoàng$50.00Paid via Zelle
12Nguyễn Đông$10.00Paid cash
13Katie KieuDung Nguyễn$200.00Paid via Zelle
14Bé Whitney$15.00Paid via Venmo
15Ẩn danh$100.00Paid via Venmo
16Ngô Thị Hạnh$50.00Paid via Venmo
17Thảo Hồ$50.00Paid via Venmo
18Linda Bùi$50.00Paid via Venmo
19Ngọc Phan$34.00Paid via Venmo
20Nhi Phan$20.00Paid via Venmo
21Sĩ Phan$400.00Paid via Venmo
22Thành Trương$50.00Paid via Venmo
23Katherine Khánh Linh Nguyễn$25.00Paid via Venmo
24Mimi Trần (Giving with Compassion)$1,000.00Paid via Venmo
25Chị Diệu Trí (via Sĩ Phan)$50.00Paid via Venmo
26Trinh-Ái Tasedan$200.00Paid via Venmo
27Nguyễn Thị Hồng Hà$50.00Paid via Venmo
28Dang Phan$10.00Paid via Venmo
29Cường Đặng$150.00Paid via VenmoĐã tổng kết 10/31Total / Tổng chi (Đã gởi về VN)$2,979.00
Total / Tổng thu đợt 1$2,979.00Tổng Thu - Tổng Chi = Tồn đợt 1$0.00
30Sc Hạnh Từ / Chùa Phật Đà & Đạo Tràng$8,500.00Gởi về VN - đợt 5$5,000.00C. Giang 11/05
30Hoàng Nhựt$15.00Paid via VenmoGởi về VN - đợt 6$3,500.00C. Giang 11/11
31Phan Nhi$20.00Paid via VenmoGởi về VN - đợt 7$2,500.00C. Giang 11/16
32Steven Nguyễn$5.00Paid by changesGởi về VN - đợt 8$2,055.00C. Giang 11/18
33Daisy Pham$100.00Paid via VenmoGởi về VN - đợt 9$2,500.00C. Giang 12/04
34Đs Ngành Oanh và Thiếu
GĐPT Chánh Kiến (San Diego, CA)$510.00Paid via Venmo
35Htr. Thạch T. Bích Hiền và Htr. Ken$100.00Paid via Venmo
36Uyni Đào$50.00Paid via Venmo
37Cynthia Phạm$100.00Paid via Venmo
38Thắng Hồ$100.00Paid via Venmo
39Thuý Đặng$50.00Paid via Venmo
40Jennie Nguyen$100.00Paid via Venmo
41Katie KieuDung Nguyễn/Family & Friends$600.00Paid via Zelle
42Jane Dương$250.00Paid via Venmo
43Htr. Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Miền QĐ)$510.00Paid via Venmo
44Trịnh-Ái Tasedan$500.00Paid via Venmo
45GĐPT Kim Quang, Sacramento, CA$500.00Paid via Venmo
46Kim Nguyen$20.00Paid via Venmo
47Nhan Vu$100.00Paid via Venmo
48Chị Hoa Úc Châu (via anh Michael Le)$100.00Paypal
49Thương Trần$37.00Paypal50 AUD
50Anh Trần Trung Đạo$100.00Paypal
51Đổi Sách lấy vở (Lưu Như)$300.00Zelle
52Htr. Quảng Mỹ, GĐPT KQ (Katrina Võ)$50.00Paid via Venmo
53ThuýAnh Nguyễn và 2 cháu$170.00Zelle
54Htr. Quang Thông Chinh Trần$100.00Zelle
55Trần Quang Tuyên$68.00Zelle
56Ni trưởng Nguyên Thiện / Giáo Hội PGHK$2,000.00Check
57TT. Thích Thánh Trí (Tu Viện Bồ Đề, WA)$500.00
Zelle từ Tuan Dang
Total / Tổng thu đợt 2$15,555.00Total / Tổng chi đợt 2$15,555.00
Tổng cộng cả 2 đợt$18,534.00Tồn: 0$0.00

1 comment: