Sunday, April 8, 2012

TRÊN ĐỈNH CAOTRÊN ĐỈNH CAO
    Thân tặng các Lam viên về Đại hội.


Trên đỉnh cao lành lạnh
Ánh trăng rằm buông lơi
Thung lũng đâu cô quạnh
Lung linh đèn lả lơi


Trên đỉnh cao lành lạnh
Buốt giá đôi vai gầy
Sương trời như chưa tạnh
Hương đêm mãi ngất ngây


Trên đỉnh cao thanh thoát
Lung linh loang hư vô
Trên đỉnh cao thanh thoát
Lối về ngọn cỏ khô.


Tu Viện Năng Nhân
San Jose April 7th, 2012.

No comments:

Post a Comment