Monday, October 20, 2014

NỤ CƯỜI VÔ SỰ - SỰ NỐI TIẾP NHIỆM MẦU

Sư Ông Làng Mai - Hình: Thầy TTL gởi.
NỤ CƯỜI VÔ SỰ 

Trời xanh vàng nắng trắng áng mây
Thong dong vô trụ y như Thầy
Vẫn bước khoan thai lòng thanh thản
Vạn pháp uyên nguyên giọt sương mai

Thầy luôn cười thở rất nhẹ nhàng
Nụ cười Ca Diếp, người mãi đang
Truyền trao Nến Ngọc bao thế hệ
Thạch trụ Già lam đẹp vô vàn

Thầy vẫn ung dung giữa sắc không
Từ bi thắm nhuận bao tấm lòng
Pháp Hoa bàng bạc trầm hương toả
Tịnh Độ hiện tiền cõi mênh mông. No comments:

Post a Comment