Sunday, October 3, 2021

MỘT NÉN HƯƠNG LÒNG

MỘT NÉN HƯƠNG LÒNG

Tiễn Anh Nhật Nguyên Quảng Trần Văn Minh


Anh đi phố vắng thêm sầu

Đìu hiu gia tộc xanh đầu tiễn nhau

Còn đây thương tiếc niềm đau


*


Kim Quang tình mãi đong đầy.

Chung tay xây dựng một phần có anh 


**

Nhật Nguyên Quảng

Quảng đại bi tâm

Đến đi thanh thản


***

Anh nằm đó

xin đừng lo

Mọi sự nhỏ to

đều được an bài

Hãy an nhiên anh nhé

Thong dong về cõi Phật


****

Anh đi nhật nguyệt vẫn còn

Kim Quang Minh thoát đã tròn yêu thương.Sacramento, CA. Ngày 10/7/2021

Tâm Thường Định và Nguyệt Giác Nghiêm 

No comments:

Post a Comment