Thursday, September 1, 2022

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 09.01.22

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 09.01.22


Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu,
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt. Đồng thời kính nhờ quý vị chuyển tiếp/chia sẻ cho đạo tràng hay thân hữu của mình.

Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn.

Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing hoặc muốn thêm ai thì cũng xin cho hay.

Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.

Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP

1. Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Viện Tăng Thống Trân Trọng Công Bố

https://hoangphap.org/hoi-dong-giao-pham-trung-uong-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat-vien-tang-thong-tran-trong-cong-bo/

2. Nguyệt san Chánh Pháp số 130 | tháng 09.2022

https://hoangphap.org/nguyet-san-chanh-phap-so-130-thang-09-2022/

3. Vĩnh Hảo: Trăng Thu

https://hoangphap.org/vinh-hao-trang-thu/

4. HT Thích Mãn Giác: Dòng suối nhỏ.

Tâm Thường Định dịch qua tiếng Anh

https://hoangphap.org/ht-thich-man-giac-dong-suoi-nho/

5. Ban Truyền bá Giáo lý Âu Châu: Khóa tu tập tháng Chín

https://hoangphap.org/ban-truyen-ba-giao-ly-au-chau-khoa-tu-tap-thang-chin/

6. Nguyên Đạo phỏng vấn HT Thích Như Điển: Sự kiện Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức và bà Thủ hiến Tiểu bang đến thăm chùa Lộc Uyển

https://hoangphap.org/nguyen-dao-phong-van-ht-thich-nhu-dien-su-kien-tong-thong-cong-hoa-lien-bang-duc-va-ba-thu-hien-tieu-hien-den-tham-chua-loc-uyen/

7. Tâm Hòa: Phật hóa gia đình

https://hoangphap.org/tam-hoa-phat-hoa-gia-dinh/

8. HT Thích Nguyên Siêu: Lý duyên sinh hay tinh thần vô ngã
https://hoangphap.org/ht-thich-nguyen-sieu-ly-duyen-sinh-hay-tinh-than-vo-nga/

9. Viên Giác Tùng Thư xuất bản: Đặc san Văn hóa Phật Giáo 2022 “Tôi Học Phật”
https://hoangphap.org/vien-giac-tung-thu-xuat-ban-dac-san-van-hoa-phat-giao-2022-toi-hoc-phat/

10. Hội đồng Tăng Già Bản thệ: Cáo bạch: HT Thích Thanh Huyền viên tịch
https://hoangphap.org/hoi-dong-tang-gia-ban-the-cao-bach-ht-thich-thanh-huyen-vien-tich/

11. Thích Thiện Duyên: Kẻ chí hùng xuất sỹ
https://hoangphap.org/thich-thien-duyen-ke-chi-hung-xuat-sy/

12. HT Thích Thái Hòa: Chánh Kiến trong đời sống của những người con Phật
https://hoangphap.org/ht-thich-thai-hoa-chanh-kien-trong-doi-song-cua-nhung-nguoi-con-phat/

13. Tâm thư: Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam
https://hoangphap.org/tam-thu-an-hanh-dai-tang-kinh-viet-nam/

14. Cao Huy Thuần: Giới thiệu “Buông” của Đỗ Hồng Ngọc
https://hoangphap.org/cao-huy-thuan-gioi-thieu-buong-cua-do-hong-ngoc/

15. Báo Viên Giác số 250, tháng 8 năm 2022
https://hoangphap.org/bao-vien-giac-so-250-thang-8-nam-2022/

16. HT Thích Nguyên Siêu: Vu Lan về, Mẹ là nguồn thi ca vô tận
https://hoangphap.org/ht-thich-nguyen-sieu-vu-lan-ve-me-la-nguon-thi-ca-vo-tan/

17. Vĩnh Hảo: Quán niệm mùa Vu Lan
https://hoangphap.org/vinh-hao-quan-niem-mua-vu-lan/

18. HT Thích Thiện Siêu: Rằm Tháng Bảy
https://hoangphap.org/ht-thich-thien-sieu-ram-thang-bay/

19. HT Thích Phước Sơn: Thi sĩ Quách Tấn với đạo Phật
https://hoangphap.org/ht-thich-phuoc-son-thi-si-quach-tan-voi-dao-phat/

20. Huỳnh Kim Quang: Đạo Phật cuối thế kỷ 20
https://hoangphap.org/huynh-kim-quang-dao-phat-cuoi-the-ky-20/


Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt

1. Nguyên Đạo: Đoạn đường hoa hướng dương

2. Huyền Không: Câu chuyện về Thi Ca

3. HT Thích Phước An: Thi ca Huyền Không với tuổi thơ học đạo

4. Tiểu sử Hòa thượng Thích Thanh Huyền

5. Thích Tâm Nhãn: “Phố nửa làng”

6. Thích Nguyên Hiệp: Tứ vô lượng tâm

8. Huỳnh Kim Quang dịch: Ngài Thế Thân: Cuộc đời, Tác phẩm, Duy Thức, và Những tranh luận

9. HT Thích Thái Hòa: Ý nghĩa pháp duyên khởi

10. Thích Tâm Nhãn: Đọc để thay đổi nhận thức

11. Minh Đức Triều Tâm Ảnh: Người khất thực

12. Thích Thanh Thắng: Bạo lực ngôn từ

13.HT Thích Nguyên Siêu: Vu Lan về, Mẹ là nguồn thi ca vô tận

14. Tuệ Sỹ: Thay Lời Tựa cho tập “Thơ và Đá”

15. Vĩnh Hảo: Về vườn

16. Tuệ Viên sưu tầm và phỏng dịch: Nụ cười Thiền

17. Khải Tuệ: Quảng Nghiêm thiền sư và bài kệ thị tịch

18. Tâm Phương: Đại Thừa Đăng với những Cao Tăng Việt-Hoa

19. Tâm Hương: Theo bước chân Thầy
Tưởng niệm lần thứ 34 (1972-2006)-
ngày Tôn sư thượng Tâm hạ Như, hiệu Mật Nguyện viên tịch

20. Viên Giác Tùng Thư xuất bản: Đặc san Văn hóa Phật Giáo 2022 “Tôi Học Phật”

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Tâm Thường Định

No comments:

Post a Comment