Thursday, June 14, 2012

SÁU VÌ SAO SÁNG

                                                 Hoa Ưu Đàm Bà La – Udumbara flower.  

SÁU VÌ SAO SÁNG
     Thân tặng các em Rô Quang Thanh Quỳnh Tiên Nhã vừa ra trường.


Sáu vì sao sáng, sáng vì sáu sao
Ai cũng biết anh chị nào là những vì sao sáng.

Kim Quang mở hội tưng bừng
Sáu em tốt nghiệp ăn mừng cử nhân
Cử nhân là chọn người tài
Sống cho phải đạo tương lai nước nhà
Thanh Quỳnh Tiên Nhã Dân Quang
Sáu ngôi sao sáng huy hoàng trời Tây
Các em cẩm tú đông đầy
Lo cho mình trước dựng xây gia đình
Gia đình huyết thống, tâm linh
Phải cho trọn vẹn nghĩa tình sắc son.
Rồi sau chữ hiếu mãi còn
Tề gia trị quốc khải hoàn thân em.

Sacramento 06/07/2011.


Trích từ báo Chu Niên GĐPT Kim Quang số 33.