Thursday, May 9, 2013

The Early Morning Moon and a Wander - ĐỒI SINH TỬ


Vầng trăng sớm - photo BXK
ĐỒI SINH TỬ
Thân tặng những chàng/nàng tiên áo Lam

Giữa rừng thiêng nghe tiếng kinh câu kệ
Không gian nào huyền thoại lung linh
Chim rừng ca, nắng quái xinh xinh
Vầng trăng nhạt lờ mờ hư ảo

Loài sâu bọ đang say mộc thảo
Và ta say tiếng kệ câu kinh
Bổng tiếng chuông thức tỉnh sinh linh
Ai chợt ngộ leo đồi sanh tử.

Boulder Creek, CA
April 28th, 2013.


The Early Morning Moon and a Wander 


In the middle of the sacred forest, listening to the sutra’s chanting
What a mystical place and space – shimmering and uplifting
The forest bird songs are orchestrating and beautiful sunshine is a gift
A dimly pale moon still exudes its striking moonlight

Herbs intoxicating the insects
Sutra's verse intoxicating me
The bell just invited – an opportunity to awake all beings
Suddenly I realized we are living in the wonderful yet impermanent world.

Boulder Creek, CA. 
April, 2013. 

No comments:

Post a Comment