Friday, August 30, 2013

NẮNG LOANG

Dancing with the sunlight - Photo BXK

NẮNG LOANG
      Tặng chị Dạ Lan

Dạ Lan hương sắc thoi đưa
Mong manh hư ảo lưa thưa giọt sầu
Vô thường bao cuộc bể dâu
Sương tan đêm mộng ngọc châu nắng vàng

No comments:

Post a Comment