Wednesday, October 2, 2013

MỪNG ANH TÔI SÁU MƯƠI TUỔIMỪNG ANH TÔI SÁU MƯƠI TUỔI
         Thân tặng anh Nguyễn Sanh Tỵ

Tóc anh tôi đã bạc
Trắng như mây chiều bay
Cuộc đời lắm đổi thay
Nhưng anh tôi vẫn đẹp

Đẹp tâm hồn đẹp nết
Đẹp ý tưởng đẹp lời
Lối sống lại thảnh thơi
Nhẹ nhàng và từ tốn

Thuở xa xưa khốn đốn
Nay thư thái an nhàn
Giọt sương đọng hay tan
Không đoạn và không diệt

Như một điều tôi biết
Anh nay qua hưởng dương
Sống mẫu mực, yêu thương
Thực hành tâm vô thượng

Tóc bạc con cò trắng
Không có cũng không không