Tuesday, April 7, 2015

Tinh Hoa và Sắc Thái Tu Viện Kim Sơn


Tinh Hoa và Sắc Thái Tu Viện Kim Sơn
THAY LỜI MỜI THAM DỰ BUỔI CƠM CHAY GÂY QUỸ TẠI CHÙA PHỔ TỪ

            Năm rồi, chúng tôi ở Chùa Kim Quang, Sacramento về đảnh lễ Thầy Viện trưởng Tu Viện Kim Sơn, Sư Ông Thích Tịnh Từ, vì có vài Phật sự.  Có lần chúng tôi đã viết bốn câu thơ ngắn, Buổi Sáng Kim Sơn:
Tỉnh giấc sương mờ giăng khắp lối
Thông già cao vút hát vi vu
Kim Quang tâm địa chung một mối
Sơn thủy hữu tình trầm cõi Tu.
            Đúng thế, Tu Viện Kim Sơn là nơi un đúc nhân sự để hoằng dương Phật pháp tại xã hội tây phương, là một ngôi Già lam thanh tịnh đào tạo nhiều vị Tăng Ni đức hạnh tại Hoa Kỳ. Sư Ông Viện trưởng cho biết Tu Viện Kim Sơn, tọa lạc trên 30 mẫu Anh trên đỉnh núi Madonna, miền Bắc California, được thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 1983. Ở đây phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hùng vĩ, và thật yên tĩnh đúng như cõi Thiền trầm mặc.
            Có lần chúng tôi phỏng vấn Thầy Viện trưởng cho luận án của mình, mới biết rằng vị sáng lập Tu Viện Kim Sơn cũng như 4 cơ sở khác là Thiền sư Thích Tịnh Từ. Thầy là đệ tử của Đại sư Viên Giác, vị khai sơn tổ đình Tu Viện Giác Hải tại Nha Trang, Việt Nam. Thầy xuất gia năm 14 tuổi và đã sống ở Hoa Kỳ trên 40 năm qua. Hồi đó, lúc mới có 24 tuổi, Thầy đã làm giáo thọ và giảng sư cho các Chùa và Tự Viện trong ở trong nước rồi Thầy tốt nghiệp Cao Đẳng Phật Học vào năm 1973 và du hóa Mỹ quốc năm 1974. Qua Hoa Kỳ, Thầy trụ trì ở Chùa Từ Quang ở Cựu Kim Sơn (San Francisco), rồi thành lập Tu Viện Kim Sơn để tiếp tục con đường Hoằng dương chánh pháp, nơi đây Thầy huấn luyện và đào tạo các lớp xuất gia và mở các khóa tu thiền quán cho Phật tử mọi giới, từ tổ chức GĐPT đến những người ngoại quốc, từ tuổi trẻ đến quý vị cao niên Việt Nam. Thầy là một trong những vị Thầy lớn đang có nhiều ảnh hưởng trong vai trò giáo dục tuổi trẻ và đại chúng Phật tử tại Bắc Mỹ và hải ngoại.

            Với tôn chỉ lợi lạc chúng sanh, hoằng dương chánh pháp, nên việc tu học là hàng đầu của Tu Viện. Ban giáo thọ bao gồm những vị thiền sư và các bậc thầy lớn trong đó có Thiền sư Thích Nhất Hạnh, Cố Hoà thượng Thích Mãn Giác, Ôn Thích Thắng Hoan, Cố Hoà thượng Thích Thiện Thanh, Cố Hoà thượng Thích Thiện Trì, Ôn Thích Minh Đạt, Ôn Thích Tín Nghĩa, Ôn Thích Nguyên Hạnh, v.v…
            Tuy Tu Viện Kim Sơn đã xây hoàn tất ngôi nhà Đại Bi, nơi có đầy đủ tiện nghi cho các giới về cư trú tu học, nhưng Chánh Điện thì vẫn còn đang xây dựng và cần sự đóng góp nguyện lực và tài lực để sớm được hoàn tất viên mãn. Vì thế, trong hàng đại đệ tử của Thầy có Thượng toạ Thích Từ Lực, trụ trì Chùa Phổ Từ, người luôn thương yêu và bảo bọc tổ chức GĐPT, đã phát tâm cúng dường $100,000 Mỹ kim để phụ vào ngân quỹ xây cất. Đây là lời tâm sự thiết tha của Thầy khi kêu gọi “Huynh trưởng và Đòan sinh của 3 đơn vị Chánh Tâm, Chánh Đức và Chánh Hòa gây quỹ bằng cách rửa xe, góp nhặt lon nhôm… vào mùa hè. Với chúng Xuất gia, chúng con sẽ tổ chức bán garage sale, cơm chay gây quỹ sau lễ Thượng nguyên để cùng với Phật tử xa gần góp một chút công sức của mình trong việc xây dựng ngôi tổ đường Kim Sơn.
Nhưng trên hết, chúng con xin phát nguyện tu học chuyên cần, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh Đại Bảo Tích, để hồi hướng công đức cầu nguyện hổng ân Tam Bảo gia hộ trên Sư Ông pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và Đại chúng ở Tu viện bền lòng vững chí, an tâm tu học, vui vẻ bên nhau.”
Vì thế, Thầy Từ Lực và Chùa Phổ Từ đứng ra tổ chức Tiệc Chay vào cuối tuần này để kêu gọi Phật tử đóng góp tịnh tài vào việc xây cất Chánh Điện của Tu Viện Kim Sơn với mục đích trước là Bày tỏ lòng Biết ơn đối với Công ơn Giáo dưỡng của Sư Ông Kim Sơn đối với đạo tràng Phổ Từ. Sau là Phụ giúp chút đỉnh tịnh tài trong công tác kiến tạo ngôi Chánh Điện làm nơi tu tập cho tứ chúng.

            Nói tóm lại, ngôi tòng lâm Kim Sơn là nơi tu học cho tứ chúng Phật tử, cho nhiều thế hệ, đem lại lợi ích Tâm Linh cho nhiều người. Tu Viện Kim Sơn luôn tổ chức những khoá tu thiền, hội thảo, an cư kiết hạ, tu học cho tổ chức GĐPT v.v… Tu Viện còn có Chương Trình Phật Pháp Ứng Dụng Trong Đời Sống do Tăng Đoàn Tu Viện Kim Sơn, Tu Viện Liên Trì tại Hoa Kỳ thực hiện bằng tiếng Việt và phát đi trên hệ thống truyền hình đài VBS (Vietnamese Broadcasting Service) qua làn sóng Satellite Galaxy 19. Frequency 12022 và Symbolrate 22000.
            Cuối cùng, chúng tôi rất mong quý vị phát tâm ủng hộ hoặc bảo trợ tôn chỉ của Tu Viên Kim Sơn để tứ chúng Phật tử có nơi tu học, tiếp tục quyết tâm thực hành, ứng dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày để lợi lạc cho mình và cho người. Mọi ủng hộ hay bảo trợ tài chánh, xin làm ơn gởi về hộp thư:
                        Tu Viện Kim Sơn
                        PO Box 1983
                        Morgan Hill, CA 95038
                        Điện Thoại: (408) 848-1541
                        E-mail: tvkimson@yahoo.com
                        Website: www.kimson.org
            Xin thành kính tri ân và hồi hướng công đức của quý vị. Nguyện tất cả sáu thời đều an lành.

Tâm Thường Định

p.s. đính kèm là Poster Chương trình Tiệc ChayNo comments:

Post a Comment