Friday, June 29, 2018

LỜI CẦU NGUYỆN TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM VÀ AN LẠC THÁI BÌNH CHO THẾ GIỚILỜI CẦU NGUYỆN TỰ DO DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM 
VÀ AN LẠC THÁI BÌNH CHO THẾ GIỚI

Nam mô Đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát ma ha tát tát đại chứng minh.
- Ngưỡng lạy thập phương chư Phật, chư đại Bồ tát, chư Hiền thánh tăng từ bi chứng giám,

- Ngưỡng vọng hồn thiêng sông núi,
- Ngưỡng vọng anh linh chư vị khai quốc công thần, tiền bối hữu công, hữu danh vô danh, đã hy hiến cuộc đời và sinh mạng cho công cuộc dựng nước, giữ nước, cho giang sơn bền vững bốn nghìn năm văn hiến của dòng giống Hồng Lạc. 
Hôm nay, chúng con qui tụ nơi đây, với nhiều thế hệ già, trẻ, và nhiều thành phần khác biệt trong xã hội quê người nhưng đều cùng cảm nghe được tiếng vọng thống thiết của quê hương, cùng chia sẻ nỗi đau nhục của toàn dân mà lên tiếng cáo tri tình huống nguy ngập, nghiêng ngã của cơ đồ xã tắc. Nước Việt Nam ta trải hơn bốn nghìn năm, tiên tổ cha ông nối tiếp nhau đã không ngại hi sinh để mở mang và giữ gìn từng tấc đất. Thế mà, ngày nay lại có những kẻ vô ân, khiếp nhược, biến giang sơn thành mồi ngon cho những tham vọng ngông cuồng. Người trong nước muốn nói thì không thể nói được, người có thể nói thì phải sống đời ly hương, mất đất, mất biển, lòng không khỏi đau như cơ thể bị cắt đi từng phần máu thịt, nghẹn đắng, lệ trào, nuốt cay, cảm thương cho dân tình và đất nước khổ ải tang thương. Vì vậy, với lòng thành kính hướng vọng về một quê hương chúng con xin thành kính nguyện cầu.
- Nguyện cầu cho những kẻ tham tàn bạo ngược, sẽ hối cải quay đầu hợp sức cùng toàn dân để bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của tiền nhân dày công để lại. 
- Nguyện cầu cho toàn dân Việt Nam sẽ không còn sợ hãi nữa, tất cả cùng đứng dậy cho một tương lai tươi sáng của dân tộc.
- Nguyện cầu tự do dân chủ sớm được thực thi trên đất nước triền miên thống khổ này và nguyện cầu hòa bình an lạc sẽ trở về trên quê hương Việt nam để con cháu Lạc Hồng có thể cùng nhân loại sánh vai chung hưởng giấc mơ thịnh trị thái bình.
Trong giây phút lắng đọng trang nghiêm này, với tâm thái bình an, tỉnh thức và lòng thương yêu mở rộng, xin thắp sáng những ngọn nến để cầu nguyện cho toàn thế giới chung hòa nhịp sống thanh bình an lạc, người người thương yêu nhau, buông bỏ tất cả những thành kiến và sự dị biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, ý thức hệ…vv… để có thể nhìn nhau như anh em trong đại gia đình trái đất.
Nam mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh.
---
HT Thích Nguyên Siêu 
Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành GHPGVNTN Hoa Kỳ 
---
Ảnh: Nghiêm Đăng
Lời cầu nguyện được đánh máy từ video của anh TrungKien Phan