Thursday, June 7, 2018

Lòng Mở Tâm Trong - "Open Mind, Open Heart"

"Open Mind, Open Heart" - Họa sỹ Ann Phong

Lòng Mở Tâm Trong 
    Tặng chị Ann Phong 

Chị đến đi an lạc
Tranh vẽ đặc sắc thay
Bức Tranh hay chữ Mặc 
Tâm nào không lung lay?

Chị đến đi như gió
Nhẹ nhàng và ung dung
Hương của chị vẫn thế
Thơm ngát cõi muôn trùng

Ai mở rộng tâm trong
Cho hương từ lan tỏa
Buồn vui chuyện sắc không
Nhân duyên đang hội ngộ

Mang nghệ thuật vào đời
Mang chánh niệm muôn nơi
Đồng hành ta có bạn
Cho cuộc sống thảnh thơi.

Tâm Thường Định

Open Mind, Open Heart
     To Ann Phong with mindfulness and gratitude

Coming and going is as joyful as peace
Her paintings are dynamic and unique
Oh, that painting is beautiful as AS-IS 
Which subtle mind is at peace?

Coming and going as like the wind
Gentle, swiftly, and tranquility
The essence and nuance still there
Beautify this earthly realm

Who is open mind, open heart?
Spreading the compassionate virtues 
Like all emotions, coming and passing
Only the right paths are reunited. 

Bringing art, music, literature into life
Along with mindfulness and compassion
We must encourage and support each others
For a more harmonious, gentle, leisured, and peaceful life.

Phe Bach

If you would like to buy her painting, please contact artist Ann Phong directly her at annphong@vaala.org.

Nếu bạn có nhu cầu mua tranh, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nghệ sĩ Ann Phong tại annphong@vaala.org