Saturday, October 26, 2019

NỢ NHAUNỢ NHAU

  Nguyện cầu cho 39 hương linh siêu thoát.

tôi còn nợ em
một hơi thở
như bao thế hệ trước
mộng tự do, tìm đường thoát Việt
hay tìm bến bờ tự do
không thành, em chết ngộp
cùng bao nhiêu người thoi thóp
nắng chiều thu bỗng trở thành lạnh lẽo
đất nước, con người hay chính ta bạc bẽo
hay vô cảm trước sự mất mát tang thương
cuộc sống mong manh như hạt sương
39 người Việt, Trung Hoa hay bất cứ ai đi nữa
đã qua đời
chết
tử vong
xin hãy chung cùng góp một lời cầu nguyện
cho em, cho anh, cho những người đồng hương
hay cho những người cùng da vàng máu đỏ
hay chỉ là loài người
từ những tệ nạn buôn người
vô nhân đạo
tham lam
tị nạn kinh tế, tị nạn chính trị, tị nạn giáo dục hay tị nạn thực phẩm
đất nước ta, có còn hay đang mất?
trong tâm trí con người
tôi còn nợ em
tôi còn nợ em
một hơi thở
thở vào tôi biết em chết ngộp
thở ra tôi biết em đang sống trong tôi
tôi còn nợ em
tôi còn nợ em

No comments:

Post a Comment