Friday, July 8, 2022

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 07.07.22


Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu,
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt. Đồng thời kính nhờ quý vị chuyển tiếp/chia sẻ cho đạo tràng hay thân hữu của mình.

Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn.

Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing hoặc muốn thêm ai thì cũng xin cho hay.

Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.

Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP

1. Thông Tin Báo Chí – Số 4, 22/06/2022: Lễ Giới thiệu thành tựu sơ bộ Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

2. Ban Truyền bá Giáo lý Hoa Kỳ: Khóa tu tập tháng 7, 8, 9

3. Bhikkhu Cittacakkhu: Phạm trọng tội ba-la-di và ý nghĩa sám hối

4. Tưởng niệm Húy nhật Đức Đệ tứ Tăng Thống GHPGVNTN

5. Vĩnh Hảo: Người chánh thiện

6. Tâm thư: Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

7. Tuệ Sỹ: Thi ca và Tư tưởng

8. Nguyệt san Chánh Pháp số 128 | tháng 07.2022

9. Nguyễn Hữu Liêm: Đọc và phản biện Tuệ Sỹ: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP

10. Phan Tấn Hải: Tuyển tập “Cỡi Tâm Vào Cõi Lời” từ Phật học tới văn học

Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt
1. Thông Tin Báo Chí – Số 4, 22/06/2022: Lễ Giới thiệu thành tựu sơ bộ Công trình Phiên dịch và Ấn hành Đại Tạng Kinh Việt Nam

2. HT Thích Phước An: Hoài Khanh – Người thi sĩ đi tìm lại cội nguồn của một dòng sông

3. Nguyệt san Chánh Pháp số 128 | tháng 07.2022

4. Nguyễn Hữu Liêm: Đọc và phản biện Tuệ Sỹ: TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP

5. Thích Minh Châu: Nói và làm

6. Mục Đồng: Ba cấp độ nhận thức

7. (University at Buffalo): Buddhism: Themes & Issues “The multitude of Buddhisms”

8. Tâm Thường Định giới thiệu: Bàn về “Phật giáo mới”

9. Thích Nguyên Siêu: Vị cha tinh thần của thế hệ trẻ, Thanh niên Sinh viên, Học sinh, Gia đình Phật tử

10. Các bài viết tiếng Anh có chủ để Xã hội học Phật Giáo - BUDDHIST SOCIOLOGY
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

Tâm Thường Định


No comments:

Post a Comment