Wednesday, September 26, 2012

BUÔNG - Rõ Ràng Thường Biết
                                                                      Thư pháp Võ V. Tuấn

BUÔNG - Rõ Ràng Thường Biết 
    Kính tặng quý Ni sư và thiền sinh Khoá tu mùa Thu

Biết thân như bọt nổi
Giác thân tợ huyễn hoá - Pháp cú 46.

Gió đưa lá diệp lao xao
Hanh hanh chút nắng trên đồi Diệu Nhân
Ban trưa tĩnh lặng vô ngần
Tiếng con dế cũng lâng lâng tơ lòng

Thảnh thơi trong cõi long đong
Trần gian Tịnh Độ ở trong tâm mình
Ngồi đây Thư giản thân tâm
Không đi cũng tới, Thiền chi cũng làm

Học buông xã để nhẹ nhàng
Cõi đời ô trược vội vàng chi mô
Thong dong từng bước Bây giờ
Ngay đây Thiền toạ bài thơ tuyệt vời

Cõi đời còn lắm chơi vơi
Rõ Ràng Thường Biết là nơi thực hành
Ba nghiệp xin giữ tinh anh
Hương Giới Định Tuệ rạng ngời Chân Tâm.

Tu Viện Diệu Nhân, Rescue ngày 23 tháng 9, 2012.

Chữ nghiêng là những thành ngữ trong Khoá tu học Mùa Thu

No comments:

Post a Comment