Thursday, September 20, 2012

CHỈ MỘT MÀ THÔI
                                          Hai chiếc thuyền - Ảnh BXK
CHỈ MỘT MÀ THÔI
   Thân tặng anh Nguyễn V. Quang

Sáng tinh mơ trời lạnh
Thông rũ mình lặng yên
Đôi ta đâu cô quạnh
Bước chân nhẹ êm đềm

Mặt hồ không gợn sóng
Bình minh vạt nắng vàng
Anh và tôi tản bộ
Phút an nhàn miên man

Nước hồ trong thấy đáy
Hai chiếc thuyền cắm neo
Mây nước trời lặng lẽ
Chứng kiến tình đệ huynh

Trong anh ta thấy nhau
Trong tôi ta hiểu rồi
Một như là tất cả
Tất cả chỉ một thôi

Sáng tinh mơ trời lạnh
Cùng nhịp bước ung dung
"Tuỳ duyên" cũng là hạnh
Đôi lữ khách tương phùng.

September 16th, 2012.
Kings Beach, CA.

                                                Thư pháp Võ V. Tuấn

No comments:

Post a Comment