Saturday, June 15, 2013

SƯƠNG, GIÓ, MÂY VÀ EM - The Dew, Wind, Cloud and Your Manifestation


Núi rừng Santa Cruz, CA - Photo: BXK
Nắng và sương mai - Photo: BXK
SƯƠNG, GIÓ, MÂY VÀ EM

Sương đọng
ánh bình minh
ánh bình minh
lung linh
huyền ảo

Gió lay
xuân lả lơi
xuân lả lơi
thơ rơi
huyền diệu

Mây chiều
ngắm tà dương
ngắm tà dương
vàng rực
hảo huyền

Sao đêm
em xinh xinh
em lung linh
phù sinh
huyễn mộng.


The Dew, Wind, Cloud and Your Manifestation

Dews form
dawn’s rays
beautiful sunshine
impermanence sparks
fanciful

Wind blew
colorful spring
playful springtime
poetry falls
magical

Clouds disperse
watching the sunset
enjoying the twilight
shinning golden
fantastic

A nightly star
you are wonderful - charming
you are shimmering - enchanting
a dreamy realm
an illusory dream.
No comments:

Post a Comment