Monday, December 23, 2013

CÙNG ANH ĐỨNG DẬY! (Remembering Việt Dũng)

From Co BichHuyen's fb
CÙNG ANH ĐỨNG DẬY!
      Tưởng nhớ Việt Dũng

Có những nỗi niềm rồi cũng qua đi
Như nắng chiều tắt vội
Có những khát khao trong cuộc đời mộng mị
Rồi cũng tan theo bọt biển mây ngàn
Có những danh lợi như sương đọng vừa tan
Nhưng hãy cho tôi xin một lần hôn lên đất Mẹ
Anh đã sống, đã hiến dâng, nay về trong đơn lẻ
Có còn chăng ba tấc đất mộ phần
Lời Kinh Ðêm ta đã hát vạn lần
Một Chút Quà Cho Quê Hương làm rơi bao suối lệ
Nay nhắm mắt ra đi xin tang chế
Hãy mang xác tôi về phần mộ biển khơi
Để xẻ chia bao kiếp sống tơi bời
Để cùng tắm TỰ DO trong biển cả 
Và trầm mình trong những xót xa...
Bao nhiêu năm sống lưu vong như kẻ không nhà
Anh đứng lên trên bước đường công lý
Anh đứng lên trên mõi mòn chân lý
Dù phương trời nào Anh vẫn đứng lên!


No comments:

Post a Comment