Wednesday, December 11, 2013

Cho tôi hôn lên mặt đảo một lần - IT IS JOY’S BIRTHDAY!

Cho tôi hôn lên mặt đảo một lần

Hoa tình thương thường mọc lên từ nỗi khổ đau
Như sáng nay tôi ra đời giữa điêu tàn đổ nát
Bên kia đường
Chiều hôm qua
Nhiều bạn chỉ được sinh trước tôi vài giờ đã chết
Biển chiều nay bao xác mẹ đang trôi.

Những xác người trôi khi tôi chưa ngưng tiếng khóc chào đời
Màu nhiệm và đau thương
Lời nguyền và nước mắt
Chảy về đâu bao thây người lạnh ngắt
Trôi về đâu xa lắm hỡi dòng sông
Cho tôi hôn lên mặt đảo một lần
Để nhớ hôm nay là ngày sinh nhật.

Tên tôi là Joy nhưng niềm vui không thật
Vì cuộc đời từ nay sẽ nặng gánh oan khiên
Tôi khóc cho Tacloban, Ormoc, Panay và cho Philippines
Cho hàng triệu đồng bào tôi đang khóc
Mưa trong lòng người
Mưa trong lòng đất
Đảo chiều nay sao trống vắng vô cùng.

Sang năm và sau này vào ngày sinh nhật của tôi
Xin đừng đặt cho tôi chiếc bánh
Dù ở đâu, hãy thắp lên trong lòng một ngọn nến
Ngọn nến tình người sẽ sáng thiên thu.

Trần Trung Đạo


IT IS JOY’S BIRTHDAY!

Compassion is often born out of suffering
Like this morning, I was born in the midst of ruins of the super typhoon Yolanda.
Across the street
Yesterday afternoon
Many newborns were dead just a few hours before I greeted the world.
This afternoon, the sea is taking away many mothers’ corpses.

These corpses are still floating while I am crying
Miracle and sufferings
Curses and tears

Where are these cold corpses flow to?
Drifting on the river or open sea
Please give me a chance to kiss the island just once
To remember today is my birthday.

My parents named me Joy, but the joy I had none!
Because my life will forever burdened with sadness
I cried for Tacloban, Ormoc, Panay and for Philippines
And I am still crying for millions of my people 
As if the rain in my heart
As if the rain in the heart of my homeland
Why does the Island so incredibly empty this afternoon?

Next year or many years to come, on my birthday
Please do not make me a cake
Wherever you are, just lit up your inner candle -
The candle of hope in your heart.
The candles of compassion will forever bright until eternity.

Translated by Tam Thuong Dinh

No comments:

Post a Comment