Sunday, December 15, 2013

Tản mạn vài dòng, thể thơ Hương Xưa


Digital Art Tản mạn of  - Photo BXK
Tản mạn vài dòng, thể thơ Hương Xưa

Chiều vắng
buồn lang thang
buồn lang thang
miên man
nỗi nhớ

*

thấy biển 
nhớ quê hương
nhớ quê hương
hai sương
một nắng

**

trĩu nặng
vụ hôi bia 
vụ hôi bia
kia kìa
đất Mẹ

***

mòn mỏi
hằn trên cát
hằn trên cát
xơ xác 
nhìn nhau!

No comments:

Post a Comment