Wednesday, March 5, 2014

THUỞ ẤY HOANG SƠ

A beautiful morning in San Diego - Photo BXK

THUỞ ẤY HOANG SƠ

Yêu nhau từ thuở hoang sơ
Từ trong bụi bặm trăng thơ bạc ngàn
O hay, đời bỗng mênh mang!
Mưa rơi tuyết đổ nắng tàn cuộc vui
Bình nguyên một giấc ngủ vùi...