Friday, November 25, 2016

Đặc San Eo Gió

Đặc San Eo Gió
Tiếng nói của những người yêu thương quê hương.
Kỳ một: Tuyển Tập Văn Thơ Nhạc Xứ Vũng
(Phước Lý -  Nhơn Lý, Quy Nhơn)
California, ngày 20 tháng 11 năm 2016
Kính thưa quý vị,
Người đi qua, nhưng tác phẩm ở lại. Theo nguyện vọng ấp ủ từ lâu của số đông thân hữu, để góp phần tập hợp và phổ biến những sáng tác mới của người con Xứ Nẫu và thân hữu, nhất là các tác giả gốc Phước Lý -  Nhơn Lý, Quy Nhơn hiện đang sinh sống trong cũng như ngoài nước Việt Nam, Đặc San Eo Gió sẽ  được hình thành và ra mắt. Đây sẽ là chút quà tinh thần quí giá cho nhau cũng như dành cho con người và quê hương Bình Định.
 1. Hình thức Đặc San: Sách giấy qua hệ thống Amazon và sách điện tử (e-book).
 2. Nội dung bài viết / nhạc: Về con người, giáo dục, quê hương, tình người, tình quê hương dân tộc, tổ quốc, truyền thống của con người sáng tạo, cầu tiến, đấu tranh, vượt khó để vươn xa, những giọt nước mắt, những nụ cười, những niềm tin, những ước mơ và hy vọng. Bài viết cần tính cách xây dựng, phát triển làng quê, con người, nhân bản; không chính trị, phe nhóm hoặc chỉ trích.
 3. Số lượng bài: Mỗi tác giả được gởi tối đa 3 bài cho văn / truyện / tiểu luận và 5 bài cho  thơ / nhạc.
 4. Thời hạn gởi bài: từ nay đến ngày 20 tháng 1 năm 2017.
 5. Trường hợp bài đã được đăng trên mạng (trên eogio.com, huongxua.org ....): nếu không gởi toàn văn được, tác giả có thể gởi tên bài và địa chỉ trên mạng (link) của bài.
 6. Trường hợp bài có đoạn hay câu chữ của tác giả khác: cần có ghi chú nguồn trích dẫn.
 7. Địa chỉ thư (e-mail) để gởi bài về: Ban Biên Tập và Trách Nhiệm Xuất Bản:
 • Bạch Xuân Khoẻ - tamthuongdinh@gmail.com
 • Lê Văn Ánh - anhlvan@gmail.com
 1. Ngày dự định ra mắt Tuyển Tập: Mùa Xuân 2017.
 2. Các bài vở gởi đăng, tác giả và NXB Trung Đại giữ bản quyền. Nếu không có đủ tiêu chuẩn, thì sẽ không được đăng.
 3. Tất cả những lợi nhuận hoặc ủng hộ nếu có thì sẽ đưa vào Quỹ Khuyến Học Nhơn Lý.
Mong các tác giả nhanh chóng gởi bài đúng thời hạn. Xin tất cả chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ, phát huy truyền thống dân tộc, văn học và làm giàu Tiếng Việt cũng như văn hóa quê hương.
Thay mặt Ban Biên Tập
Bạch Xuân Khỏe - Lê Văn Ánh.
No comments:

Post a Comment