Friday, February 17, 2017

CÙNG THẦY RONG CHƠICÙNG THẦY RONG CHƠI 

Sương tan theo ánh bình minh
Bờ nho trụi lá bên lề tử sinh!
Tâm người ngoại cảnh an bình
Tình thâm pháp hữu thâm tình vô vi.

Tu Viện Diệu Nhân, Rescue, CA.
Mùa Thu 2016.

No comments:

Post a Comment