Tuesday, February 28, 2017

MƯA THÁNG HAIVườn sau nhà - Photos: BXK


MƯA THÁNG HAI

Thềm xuân mừng hạt mưa xa
Hạt rơi tích tách nghe ra nhớ nhà
Mái tôn tiếng nhạc trong ta