Monday, November 16, 2020

Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Vở Cho Em và Cứu Trợ Miền Trung 2020

PheBach: CMCN - Danh sách ủng hộ tính đến ngày 17/11/2020
Chúng tôi xin mạn phép cập nhật danh sách những mạnh thường quân ủng hộ Chương trình Triệu Vở Cho Em và Cứu Trợ Miền Trung. Nếu có gì thiếu xót, kính mong quý Anh Chị Em, Bà Con Cô Bác cho hay để sửa đổi. Thank you.
Xin thành thật cảm ơn và hồi hướng công đức.

Ngoài ra, một số vị ủng hộ trong Quỹ Giáo Dục mà chúng tôi chưa có cập nhật.


Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Vở Cho Em tại Việt Nam

Danh Sách Ủng Hộ - Một Triệu Cuốn Sách Cho Em tại Việt Nam
Số thứ tựTênSố Tiền
NhậnGhi ChúChi
1Cháu Kiệt$10.00PaidGởi về VN - đợt 1$500.00C. Giang 10/26
2Cháu Khang$15.00PaidGởi về VN - đợt 2$574.00C. Giang 10/28
3Bé Mochi$25.00PaidGởi về VN - đợt 3$1,500.00C. Giang 10/30
4Anh Do$50.00Paid via VenmoGởi về VN - đợt 4$405.00C. Giang 10/31
5Hannah Little$15.00Paid via Venmo
6Phi Do & Quy Pham$100.00Paid via Venmo
7Kristi Char$50.00Paid via PayPal
8Cô Nguyễn Phương Phi$100.00Paid via Venmo
9Đặng KimChi$50.00Paid via Zelle
10Văn Linsy$50.00Paid via Zelle
11Nguyễn Hoàng$50.00Paid via Zelle
12Nguyễn Đông$10.00Paid cash
13Katie KieuDung Nguyễn$200.00Paid via Zelle
14Bé Whitney$15.00Paid via Venmo
15Ẩn danh$100.00Paid via Venmo
16Ngô Thị Hạnh$50.00Paid via Venmo
17Thảo Hồ$50.00Paid via Venmo
18Linda Bùi$50.00Paid via Venmo
19Ngọc Phan$34.00Paid via Venmo
20Nhi Phan$20.00Paid via Venmo
21Sĩ Phan$400.00Paid via Venmo
22Thành Trương$50.00Paid via Venmo
23Katherine Khánh Linh Nguyễn$25.00Paid via Venmo
24Mimi Trần (Giving with Compassion)$1,000.00Paid via Venmo
25Chị Diệu Trí (via Sĩ Phan)$50.00Paid via Venmo
26Trinh-Ái Tasedan$200.00Paid via Venmo
27Nguyễn Thị Hồng Hà$50.00Paid via Venmo
28Dang Phan$10.00Paid via Venmo
29Cường Đặng$150.00Paid via VenmoĐã tổng kết 10/31Total / Tổng chi (Đã gởi về VN)$2,979.00
Total / Tổng thu đợt 1$2,979.00Tổng Thu - Tổng Chi = Tồn đợt 1$0.00
30Sc Hạnh Từ / Chùa Phật Đà & Đạo Tràng$8,500.00Gởi về VN - đợt 5$5,000.00C. Giang 11/05
30Hoàng Nhựt$15.00Paid via VenmoGởi về VN - đợt 6$3,500.00C. Giang 11/11
31Phan Nhi$20.00Paid via VenmoGởi về VN - đợt 7$2,500.00C. Giang 11/16
32Steven Nguyễn$5.00
Paid by changes
Gởi về VN - đợt 8$2,055.00C. Giang 11/18
33Ẩn danh$100.00Paid via Venmo
34Đs Ngành Oanh và Thiếu
GĐPT Chánh Kiến (San Diego, CA)$510.00Paid via Venmo
35Htr. Thạch T. Bích Hiền và Htr. Ken$100.00Paid via Venmo
36Uyni Đào$50.00Paid via Venmo
37Cynthia Phạm$100.00Paid via Venmo
38Thắng Hồ$100.00Paid via Venmo
39Thuý Đặng$50.00Paid via Venmo
40Jennie Nguyen$100.00Paid via Venmo
41Katie KieuDung Nguyễn/Family & Friends$600.00Paid via Zelle
42Jane Dương$250.00Paid via Venmo
43Htr. Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Miền QĐ)$510.00Paid via Venmo
44Trịnh-Ái Tasedan$500.00Paid via Venmo
45GĐPT Kim Quang, Sacramento, CA$500.00Paid via Venmo
46Kim Nguyen$20.00Paid via Venmo
47Nhan Vu$100.00Paid via Venmo
48Chị Hoa Úc Châu (via anh Michael Le)$100.00Paypal
49Thương Trần$36.60Paypal50 AUD
50Anh Trần Trung Đạo$100.00Paypal
51Đổi Sách lấy vở (Lưu Như)$300.00Zelle
52Htr. Quảng Mỹ, GĐPT KQ (Katrina Võ)$50.00Paid via Venmo
53ThuýAnh Nguyễn và 2 cháu$170.00Zelle
54Htr. Quang Thông Chinh Trần$100.00Zelle
55Trần Quang Tuyên$68.00Zelle
Total / Tổng thu đợt 2$16,033.60Total / Tổng chi đợt 2$16,034.00
Tồn: -.40$0.40

Danh Sách Ủng Hộ Cứu Trợ Miền Trung 2020

Số thứ tựTênSố TiềnGhi chú/noteThêm chi tiết
NhậnChiTiền Mỹ - DollarsTiền VN - Đồng
1Tuệ Nga$100.00Paid via VenmoGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 1$113.002,600,000
2Thái Nhàn$200.00PaidGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 2$695.0016,000,000
3Tôn Thái$500.00Paid via VenmoGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 3$100.002,320,000
4Phước Thành$100.00Paid via VenmoGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 4$500.0011,600,000
5Hiếu Alex$100.00Paid via VenmoGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 5$200.004,640,000
6Hồng Tấn$200.00PaidGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 6$150.003,480,000
7Bạch T. Phượng$50.00PaidGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 7$150.003,480,000
8Bạch Thị Hoa$50.00PaidGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 8$1,000.0023,200,000
9Bạch T. Xoa$50.00PaidGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 9$200.004,640,000
10Bạch T. Lố$50.00PaidGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 10$600.0013,920,000
11Tiến Xuyên$100.00Paid via VenmoGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 11$500.0011,550,000
12Thu Le$100.00Paid via ZelleGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 12$500.0011,600,000
13Nguyễn Thế Tài$57.13Paid via PayPal50EurosGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 13$300.006,960,000
14Phan Thành Chinh$100.00Paid via VenmoỦng hộ gđ 2 em bé tại Lệ ThuỷGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 14$433.0010,000,000
15Nguyễn Vy (GĐPT Liên Hoa)$100.00Sent to LâmỦng hộ gđ 2 em bé tại Lệ ThuỷGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 15$514.6711.890.000
16Chị Hoa Lê$100.00PaidGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 16$1,330.0030.800.000
17Thuỷ Tiên (GĐPT HK)$210.00PaidỦng hộ gđ 2 em bé tại Lệ ThuỷGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 17$500.0011.550.000
18Trâm Nguyễn$50.00Paid via VenmoGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 18$2,000.0046.300.000
20Jason Dilg$50.00Paid via VenmoGởi đến anh Vĩnh Hảo$500.0011,600,000
21Herbert Vu$150.00Paid via VenmoGởi về Có Mặt Cho Nhau đợt 19$200.004,050,000
22Vợ chồng em Yến$300.00Paid
23Tiền bán sách (Đổi sách lấy gạo)$368.54
24Ẩn danh$100.00Paid via Venmo
25Anh chị Minh Trúc$200.00Paid via Venmo
26Hilary Tran$100.00Paid via Venmo
27Anh chị Quang Khuê$200.00Paid via Venmo
28Nguyễn Quế Hương$150.00Paid via Venmo
28Tiền bán Bonsai$2,270.00
29Cô Đỗ Đèo - PD: Thanh Duyên$200.00Paid cash
30Cô Lê Liên$100.00Paid cash
31Jane Dương$300.00Paid via Venmo
32CT. Chạy Bộ Cho Miền Trung -1$1,605.00
33Ngô Tín / Đấu giá CD$240.00Tiền VN
34Htr. Nghĩa Phùng$50.00Check
35Thượng toạ Thích Thiện Duyên$200.00Cash
36Mimi Trần - Giving with Compassion$500.00Yt. 100 áo bên anh VH
37Trần Trung Đạo$100.00Paypal
38Chị Cung Diệu Lý (Đổi sách lấy gạo)$100.00Check
39Nancy Thi Bui (Đổi sách lấy gạo)$50.00Check
Tổng cộng (Thu)
$9,550.67Tổng cộng (Chi) Gởi về VN$10,485.67141,640,000
Hiện tồn:-$935.00

Danh sách ủng hộ $8,500.00 bên Sư Cô Hạnh Từ (Fb Thiền Nhi ở phía dưới)
No comments:

Post a Comment