Friday, December 3, 2021

Tâm Quảng Nhuận: Những Nguyên Lý Căn Bản Khi Kiến Lập Chương Trình Tu Học Huynh Trưởng GĐPT


Ý nghĩa, Tinh Thần Tu Học và Hành Trì của Người Huynh Trưởng
Kỳ 3: Những Nguyên Lý Căn Bản Khi Kiến Lập Chương Trình Tu Học Huynh Trưởng GĐPT

Tâm Quảng Nhuận | Tu thư Sen Trắng

Lời thưa: Như đã trình bày ở lời mở đầu, chúng tôi biên tập tài liệu này để làm cơ sở tham khảo cho quý anh chị Trưởng thông qua Khóa hội thảo chuyên đề Tu học và Huấn luyện tổ chức vào ngày 31 tháng 3, 2001 tại Trung Tâm Thích Quảng Đức, California, Hoa Kỳ, do Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức chủ trương. Ngoài việc biên tập đề dẫn và tham chiếu nhiều nguồn tư liệu cần thiết, hầu hết nội dung của nó được trích từ phần biên soạn khá công phu và giá trị của Trưởng Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, nguyên Phó Tổng thư ký BHDGĐPT Việt Nam trên Thế Giới; Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương gởi ra từ trong nước. Có thể thấy sau 1975, kế thừa công trình nghiên-huấn và tu thư của cố Huynh Trưởng Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, Niên trưởng Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi gia tâm và nổi bật nhất. Anh nay đã thế phát xuất gia với Bổn sư Thích Trúc Thông Phổ, trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang, và được ban Pháp hiệu là Thạnh Không. Vì vậy từ phần 4 của loạt bài này trở đi, là toàn bộ phần biên soạn của Anh vừa đề cập.

Thiết nghĩ đây là kiến thức căn bản để quý anh chị Trưởng quan tâm đến vấn đề tu học và huấn luyện cần nghiên cứu, đồng thời đối với những anh chị đang giữ vai trò hướng dẫn các thế hệ GĐPT về sau cần phải nắm vững.

Sự phát triển GĐPT ra ngoài vùng địa lý Việt Nam là một cuộc di cư, trên lộ trình đó không tránh khỏi sự di căn, và dị bản. Nhiều hoạt động của GĐPT vì vậy mất đi bản sắc truyền thống do nhu cầu đổi mới. Đổi mới là một nhu cầu miên tục, nhưng dựa trên nền tảng nào luôn là điều tiên quyết cần được đặt ra đối với chúng ta trong mọi thời điểm. Công việc Nghiên-Huấn nói chung mà trong đó Tu thư giữ vai trò quan trọng của sứ mệnh lưu nhuận mọi giá trị truyền thống cũng như cùng lúc cải tiến nhưng lâu nay vẫn chưa được các cấp Hướng dẫn đầu tư và thúc đẩy đúng mức, trở thành một mối quan tâm hiện nay của Sen Trắng, thuộc Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, luôn là điều hết sức chính đáng!

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Những Nguyên Lý Căn Bản Khi Kiến Lập Chương Trình Tu Học Huynh Trưởng GĐPT

Phải hiểu từ nền tảng nào để phác họa nên một chương trình sinh hoạt, phương pháp giảng dạy cũng như tu học huynh trưởng và đoàn sinh trong tổ chức chúng ta? Tinh Thần Duy Thức Học – Vì như đã thấy thức tâm vốn là nguyên nhân tạo nên các pháp chẳng khác mộng ảo, mọi sự có hay không, đứng vững hay không đều do nơi tâm thức mà ra cả. Nên Duy Thức Học sẽ giải thích cặn kẽ chỗ xuất sanh của vạn pháp. Do vậy Duy Thức Học còn được xem như một bộ môn Tâm Lý Học của Phật Giáo giúp cho mình biết Ta là ai, do đâu mà có sơn hà đại địa…, hầu biết cách cư xử thích hợp, xóa bỏ mọi ý thức phân biệt về đẳng cấp, học vị và chủng tộc, giúp tinh thần bình đẳng được thực hiện mà mục đích gần là tạo được sự tự tại, lạc quan yêu đời và sống đúng ý nghĩa làm người. GĐPT đã nhân đó:

1. Kiến lập chương trình tu học, huấn luyện và đào tạo Huynh trưởng trên tinh thần Văn-Tư-Tu:

 • Văn: bao gồ những điều thấy, nghe hà biết đúng chánh pháp. Căn cứ vào Tam Tạng Giáo Điển và sự giáo giảng truyền thừ của Tăng già tịnh đức.
 • Tư: Suy nghĩ đúng chánh pháp y cứ vào sự luận giải của Thế Tôn, chư Bồ Tát thánh chúng, chư lịch đại Tổ Sư diễn giảng hướng dẫn tu trì. Ngăn cấm dùng sự hiểu biết lậu thô thiển giảng giải kinh văn để Huynh trưởng tiếp tục thọ trì.
 • Tu: Trên có thầy, dưới có bạn, dắt dỉu nhau tu trì, tránh lý thuyết suông, mỗi Huynh trưởng phải trạch pháp lựa chọn cho mình một pháp môn tu, rồi ngày đêm hạ thủ không lơi mỏi, biếng nhác.

2. Hướng dẫn thực thành dù tu theo pháp môn nào cũng theo tinh thần Giới-Định-Tuệ:

 • Giữ Giới để xây dựng tác phong, tư cách và đạo đức rèn luyện Trí-Đức, đưa thân giáo lên hàng đầu trong suốt hành trình thực hiện Lý Tưởng GĐPT.
 • Lấy Định chế loạn động, từ tâm địa đến hoàn cảnh, thời cuộc, môi trường sinh thái, khử sân, thực hiện oán thân bình đẳng, tạo được sự keo sơn gắn bó, xây dựng một Tình Lam bền chặt đạo vị.
 • Lấy Trí Tuệ làm sự nghiệp tinh tấn tu tập, không vượt bậc, vượt cấp, thứ lớp tinh cần hành thâm thiện pháp làm chìa khóa mở cửa Huệ Trí.

3. Sống và làm việc, sinh hoạt theo châm ngôn Bi-Trí-Dũng.

4. Trau dồi đào luyện kiến thức căn bản và khả năng chuyên môn trên tinh thần Ngũ Minh Pháp.

5. Thứ lớp lựa chọn nhân tố để huấn luyện theo tinh thần Thập Mục Ngưu Đồ của Thiền Tông làm yếu chỉ.

Ý Nghĩa Đề Danh và Mục Đích Nội Dung Tu Học

Việc xây dựng chương trình tu học trường kỳ cho Huynh trưởng nhằm thực hiện 3 nội dung:

1. Đào luyện nếp sống tinh thần
2. Đào luyện kiến thức căn bản
3. Đào luyện khả năng chuyên môn

Ba nội dung trên nhằm trui rèn nhân/thân Huynh Trưởng, chẳng những thành toàn tư cách tác phong đạo đức của một con người mà còn đặt mình vào vị trí gánh vác sứ mệnh, hồi hướng tri ân, phát lập tâm nguyện Bồ Đề. Lớn là cắt ái ly gia, phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật. Vừa là tuân kỷ luật, chịu huấn luyện, tha thiết yêu nghề dạy trẻ, nguyện trọn đời trung kiên gánh vác sứ mạng thực hiện lý tưởng GĐPTVN bất cứ ở đâu và lúc nào. Nhỏ thì biết tấn tu cho mình, cho gia đình sống khiêm tốn, hài hòa, hữu ích trong một xã hội thu hẹp mà mình hiện hữu.

Từ đó, căn cứ vào hai văn kiện pháp quy là Nội Quy-Quy Chế Huynh Trưởng, mỗi một Huynh Trưởng đều phải trải qua quá trình trui rèn của bốn bậc tu học với thời hạn được ấn định như sau:

1. Bậc Kiên (1 năm): Là lòng kiên chí quyết, chánh tín tin rằng: Vạn vật đều do thứ tâm biến hiện nên tuy có mà không thật. Muốn biết không thật chỗ nào thì phải tỏ rõ ngọn ngành các pháp nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, vô thường, không thật v.v., phải theo học bậc Kiên.

2. Bậc Trì (2 năm): Là học cho giỏi, hỏi cho biết, xong là hành trì. Học về các pháp môn tu, các phẩm trợ đạo, các phương pháp quánTịnh Độ và Thiền. Tìm hiểu nghiên cứu về Tánh, Tướng, Thể, Dụng, và tự quán soi chứng nghiệm, lấy, bỏ.

3. Bậc Định (3 năm): Là thực hành vô lậu học Giới-Định-Huệ. An định thân tâm, thấy rõ nội ngoại ma chướng mà dụng pháp hóa giải hay đối trị.

4. Bậc Lực (5 năm): Là tu Bồ Tát Trí, hành Bồ Tát hạnh, giữ tâm hạnh bất thối, trực vãn Bồ Đề, vĩnh ly tam giới, xả bỏ nghiệp thức, không chấp trì nghiệp nhân, tâm không tham ái, trí không điên đảo, trạm nhiên viên dung không đến không đi, nhưng không nơi nào là thiếu bóng dáng mình. Vô công dụng đạo là đây.

Xây Dựng Nội Dung Tu Học Huynh Trưởng:

Ổ đây, xin được trình bày theo chương trình tu học hiện được áp dụng tại Việt Nam, chương trình này cũng đã có sự cập nhật phù hợp với môi trường sinh thái trong nước. Thử dựa trên nền tảng căn bản và truyền thống này, chúng ta cùng thảo luận để nhuận lưu tùy theo môi cảnh sinh hoạt ở Hoa Kỳ, mong sao cho phù hợp mà cũng không lệch lạc phương hướng giáo dục cốt lõi của GĐPTVN, còn là gìn giữ giềng mối cho sự thống nhất tổ chức, đứng trước nhu cầu bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ kế thừa.

_____________________________

Tài liệu tham khảo:

 1. Thích Đức Nhuận (): Trao cho thời đại một nội dung Phật chất.
 2. Thích Đức Nhuận, Phật học Tinh hoa.
 3. Thích Mãn Giác: Đại Cương Đạo Đức Học Phật Giáo.
 4. Thích Tuệ Sỹ: Giới thiệu Kinh Duy Ma Cật.
 5. Thích Tuệ Sỹ: Thắng Man Giảng Luận.
 6. Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, Gia Trưởng.
 7. Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, GĐPT Việt Nam, cương yế và tổ chức.
 8. Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, Đại cương xây dựng chương trình tu học và huấn luyện GĐPT.
 9. Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi, Tinh yếu Kinh văn.

[ Còn tiếp ]

No comments:

Post a Comment