Tuesday, December 7, 2021

12.07.21 - Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt

Hình ảnh HT. Thích Tuệ Sỹ và Giáo sư Lê Mạnh Thát trước giờ Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp


Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu, 
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt.
Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn. 
Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing.
Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.

Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP (10 bài mới nhất)
1. HT Thích Tuệ Sỹ: Về những minh họa từ Thiền Uyển Tập Anh
https://hoangphap.org/ht-thich-tue-sy-ve-nhung-minh-hoa-tu-thien-uyen-tap-anh/

2. Thích Nữ Trí Hải dịch Việt: Thiền Đạo (The way of zen)
https://hoangphap.org/thich-nu-tri-hai-dich-viet-thien-dao-the-way-of-zen/

3. Thích Phước An: Quê hương, ngôi chùa và thiên nhiên trong cõi thơ của Trần Nhân Tông
https://hoangphap.org/thich-phuoc-an-que-huong-ngoi-chua-va-thien-nhien-trong-coi-tho-cua-tran-nhan-tong/

4. Huỳnh Kim Quang: Từ việc dịch Đại Tạng Kinh tiếng Việt tới phục hưng Văn Hóa Dân Tộc
https://hoangphap.org/huynh-kim-quang-tu-viec-dich-dai-tang-kinh-tieng-viet-toi-phuc-hung-van-hoa-dan-toc/

5. VP Viện Tăng Thống GHPGVNTN: Thông Bạch v/v Thành lập Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm thời
https://hoangphap.org/vp-vien-tang-thong-ghpgvntn-thong-bach-thanh-lap-hoi-dong-phien-dich-tang-tang-lam-thoi/

6. 18 vị Tôn túc Hội đồng phiên dịch Tam Tạng GHPGVNTN
https://hoangphap.org/18-vi-ton-tuc-hoi-dong-phien-dich-tam-tang-ghpgvntn/

7. HT Thích Thiện Siêu: Phát bồ đề tâm
https://hoangphap.org/ht-thich-thien-sieu-phat-bo-de-tam/

8. HT Thích Minh Châu: Giới thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata)
https://hoangphap.org/ht-thich-minh-chau-gioi-thieu-kinh-tap-sutta-nipata/

9. HT Thích Mãn Giác: Giá trị lịch sử của Trường Bộ Kinh
https://hoangphap.org/ht-thich-man-giac-gia-tri-lich-su-cua-truong-bo-kinh/

10. Huệ Trân: Tách trà buổi sáng và những mật ngôn tình cờ
https://hoangphap.org/hue-tran-tach-tra-buoi-sang-va-nhung-mat-ngon-tinh-co/

Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt
1. VP Viện Tăng Thống GHPGVNTN: Thông Bạch: Thành lập Hội đồng Phiên dịch Tang Tạng Lâm thời
https://thuvienphatviet.com/vp-vien-tang-thong-ghpgvntn-thong-bach-thanh-lap-hoi-dong-phien-dich-tang-tang-lam-thoi/

2. Đức Đạt Lai Lạt Ma: Giáo dục Con tim trong Thiên niên kỷ Mới
https://thuvienphatviet.com/duc-dat-lai-lat-ma-giao-duc-con-tim-trong-thien-nien-ky-moi/

3. (Phật Việt): Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ I
https://thuvienphatviet.com/phat-viet-dai-hoi-hoi-dong-hoang-phap-lan-thu-i/

4. Đạo Sinh: Cư sĩ thực hành Phật Pháp
https://thuvienphatviet.com/dao-sinh-cu-si-thuc-hanh-phat-phap/

5. Thích Nguyên Hiệp: Bhagavadgītā: Vài đặc điểm đạo đức trong sự so sánh với Phật giáo
https://thuvienphatviet.com/thich-nguyen-hiep-bhagavadgita-vai-dac-diem-dao-duc-trong-su-so-sanh-voi-phat-giao/

6. Nguyệt san Chánh Pháp số 121 | tháng 12.2021
https://thuvienphatviet.com/nguyet-san-chanh-phap-so-121-thang-12-2021/

7. Nguyễn Duy Nhiên: Tượng Phật bằng đồng
https://thuvienphatviet.com/nguyen-duy-nhien-tuong-phat-bang-dong/

8. Eboo Patel | Tâm Huệ lược thuật: Người lãnh đạo liên tôn, anh là ai?
https://thuvienphatviet.com/eboo-patel-tam-hue-luoc-thuat-nguoi-lanh-dao-lien-ton-anh-la-ai/

9. Đại hội Hội đồng Hoằng Pháp
https://thuvienphatviet.com/tag/dai-hoi-hoi-dong-hoang-phap/

10. Vĩnh Hảo: Tan hợp giữa đời
https://thuvienphatviet.com/vinh-hao-tan-hop-giua-doi/

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Tâm Thường Định

No comments:

Post a Comment