Tuesday, April 19, 2022

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 18.04.22

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu,
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt. Đồng thời kính nhờ quý vị chuyển tiếp/chia sẻ cho đạo tràng hay thân hữu của mình.

Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn.
https://www.facebook.com/hoangphap21
https://www.facebook.com/thuvienphatviet

Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing hoặc muốn thêm ai thì cũng xin cho hay.

Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.

Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP

1. HT Thích Đức Nhuận: Trao cho thời đại một nội dung Phật chất
https://hoangphap.org/ht-thich-duc-nhuan-trao-cho-thoi-dai-mot-noi-dung-phat-chat/

2. HT Thích Đỗng Tuyên: Vô biên pháp lạc
https://hoangphap.org/ht-thich-dong-tuyen-vo-bien-phap-lac/

3. Đại diện Hội Đồng Hoằng Pháp, GHPGVNTN Canada và Hội Thân Hữu Già Lam phúng viếng HT Thích Đỗng Tuyên
https://hoangphap.org/dai-dien-hoi-dong-hoang-phap-ghpgvntn-canada-va-hoi-than-huu-gia-lam-phung-vieng-ht-thich-dong-tuyen/

4. Báo Viên Giác số 248, tháng 4 năm 2022
https://hoangphap.org/bao-vien-giac-so-248-thang-4-nam-2022/

5. Nguyên Giác: Thiền Tỉnh Thức với Vô Ngã
https://hoangphap.org/nguyen-giac-thien-tinh-thuc-voi-vo-nga/

6. Thiền Tịnh Đạo Tràng trang nghiêm tổ chức Lễ tạ Ân Sư
https://hoangphap.org/thien-tinh-dao-trang-trang-nghiem-to-chuc-le-ta-an-su/

7. Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: “Ngoại”
https://hoangphap.org/thi-nghia-tran-trung-dao-ngoai/

8. HT Thích Thái Hòa: Con đường thiền tuệ
https://hoangphap.org/ht-thich-thai-hoa-con-duong-thien-tue/

9. HT Thích Minh Châu: Khái niệm về Abhidhamma
https://hoangphap.org/ht-thich-minh-chau-khai-niem-ve-abhidhamma/

10. Đạo tràng Mai Thôn quốc tế: Tâm thư kêu gọi Hòa bình
https://hoangphap.org/dao-trang-mai-thon-quoc-te-tam-thu-keu-goi-hoa-binh/

11. HT Thích Nguyên Siêu: Hòa thượng Thích Trí Thủ, dáng Từ trên đồi Trại Thủy
https://hoangphap.org/ht-thich-nguyen-sieu-hoa-thuong-thich-tri-thu-dang-tu-tren-doi-trai-thuy/

12. Thích Nhuận Châu: Pythagore và Thuyết Luân hồi
https://hoangphap.org/thich-nhuan-chau-pythagore-va-thuyet-luan-hoi/

13. Nguyệt san Chánh Pháp số 125 | tháng 04.2022
https://hoangphap.org/nguyet-san-chanh-phap-so-125-thang-04-2022/

14. Matsubara Taidoo | HT Thích Như Điển dịch Việt: Thiền Lâm Tế Nhật Bản
https://hoangphap.org/matsubara-taidoo-thich-nhu-dien-dich-viet-thien-lam-te-nhat-ban/

15. Ven. Prof. Le Manh That: Buddhist Contribution to Good Governance and Development in Vietnam
https://hoangphap.org/ven-prof-le-manh-that-buddhist-contribution-to-good-governance-and-development-in-vietnam/

Xin đọc thêm phần ngoại văn, Tiếng Anh ở đây.
https://hoangphap.org/category/danh-muc-khac/ngoai-van/

Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt

1. HT Thích Thái Hòa: Từ Quy y đến Quy y nhất thừa
https://thuvienphatviet.com/ht-thich-thai-hoa-tu-quy-y-den-quy-y-nhat-thua/

2. Thích Giải Nghiêm: Tìm hiểu sự hình thành và phát triển thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh tại Quảng Nam
https://thuvienphatviet.com/thich-giai-nghiem-tim-hieu-su-hinh-thanh-va-phat-trien-thien-phai-lam-te-chuc-thanh-tai-quang-nam/

3. HT Thích Như Điển: Sám hối
https://thuvienphatviet.com/ht-thich-nhu-dien-sam-hoi/

4. Diệu Liên Lý Thu Linh dịch: Nương trú Tam bảo – Một tình cảm yêu thương
https://thuvienphatviet.com/dieu-lien-ly-thu-linh-dich-nuong-tru-tam-bao-mot-tinh-cam-yeu-thuong/

5. Thích Đức Thắng: Tứ thiền
https://thuvienphatviet.com/thich-duc-thang-tu-thien/

6. Phạm Công Thiện: Hố thẳm và Phật giáo
https://thuvienphatviet.com/pham-cong-thien-ho-tham-va-phat-giao/

7. Gil Fronsdal | Tâm Thường Định dịch Việt: Giới thứ tư, không vọng ngữ: Bảo vệ hòa bình và an lạc
https://thuvienphatviet.com/gil-fronsdal-tam-thuong-dinh-dich-viet-gioi-thu-tu-khong-vong-ngu-bao-ve-hoa-binh-va-an-lac/

8. Nguyễn Đăng Thục: Hùng Vương với ý thức quốc gia dân tộc
https://thuvienphatviet.com/nguyen-dang-thuc-hung-vuong-voi-y-thuc-quoc-gia-dan-toc/

9. Mời subscibe Thư Viện Phật Việt youtube channel
https://www.youtube.com/channel/UCEvZ20v7PJrS8Y2TKfAskUg

10. Đại hội bất thường GHPGVNTN tại tu viện Nguyên Thiều - năm 2003
https://www.youtube.com/watch?v=GT2l3q1vAto

11. Thư của Thượng tọa Thích Tuệ Sỹ gởi Tăng sinh Thừa Thiên - Huế (2003)
https://www.youtube.com/watch?v=5E98hw3ssS4

12. Mời nghe Thư Viện Phật Việt on SoundCloud
Trao cho thời đại một nội dung Phật chất
https://soundcloud.com/thuvienphatviet
13. Bhikkhu Bodhi | Tâm Quảng Nhuận lược dịch: Chiến tranh và Hòa bình: Quan điểm Phật giáo
https://thuvienphatviet.com/bhikkhu-bodhi-tam-quang-nhuan-luoc-dich-chien-tranh-va-hoa-binh-quan-diem-phat-giao/
14. Tuệ Sỹ: Ấn tượng khoảnh khắc
https://thuvienphatviet.com/tue-sy-an-tuong-khoanh-khac/
15. Lê Mạnh Thát: Nghiên cứu tình trạng Phật Giáo Việt Nam trong giai đoạn chống xâm lăng
https://thuvienphatviet.com/le-manh-that-nghien-cuu-tinh-trang-phat-giao-viet-nam-trong-giai-doan-chong-xam-lang/

16. Tâm Thuần: Lịch sử và tình hình tiếp nhận thơ Tuệ Sỹ
https://thuvienphatviet.com/tam-thuan-lich-su-va-tinh-hinh-tiep-nhan-tho-tue-sy/

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát
Tâm Thường Định

No comments:

Post a Comment