Thursday, March 21, 2024

ANH SẼ VỀ THĂM PHỐ CŨ

ANH SẼ VỀ THĂM PHỐ CŨ

Mười năm sau anh sẽ về thăm phố cũ
Màu Trường Sơn pha nắng rực trưa hè
Anh vẫn nhớ những con đường bụi đỏ
tình yêu trong ánh mắt rã rời.
Tuệ Sỹ- Rừng Vạn Giã 77

Ước Hẹn

Mười năm sau anh phải về thăm phố cũ

Vì Trường sơn không có những trưa hè

Những con đường nắng cháy

Những con đường bụi đỏ

Và tình yêu trong ánh mắt rã rời.

Tuệ Sỹ- Rừng Vạn Giã 77

No comments:

Post a Comment