Tuesday, September 20, 2011

Chùm Thơ - Lộc Uyển - Nam California

                                              Núi Đại Ẩn Tự - Tu Viện Lộc Uyển: Ảnh BXK

Tiếng Hát Những Bước Chân
              Kính tặng Sư Ông, Tăng thân và đại chúng
                 khóa tu Mở Cửa Trái Tim.

Sáng tinh mơ tiếng nỉ non của đá
Tiếng vọng hư vô hùng vĩ núi rừng
Sao lấp lánh như niệm Thầy đã định
Tuệ giác nào như Cực Lạc đâu đây

Sáng tinh mơ tiếng ngân chuông cổ
Tỉnh giấc mơ mộng đẹp cõi phù du
Tiếng huyền diệu từ bi và giải thoát
Đưa người về tìm lại Bụt trong ta

Sáng tinh mơ ngồi thiền niềm an lạc
Năng lượng thanh lương quyện cõi cát tường
Thầy ngồi đó hùng hồn trang Thân giáo
Mỉm cười trên huyễn hoặc sắc không

Sáng tinh mơ thiền hành đây Tịnh độ
Đi một dòng sông đến bến Giác bờ
Niệm Định Tuệ, ôi pháp môn mầu nhiệm
Thở đi thôi ! Thầy bảo: "Hiểu và Thương"

Đại Ẩn Tự - Chùa Lộc Uyển 9/17/2011
Tâm Thường Định                                                 Thiền Đường Thái Bình Dương - Ảnh: Cát Tường

CHUÔNG CHÙA LỘC UYỂN
   Kính tặng Sư Ông, Tăng thân và thiền sinh 
                 khóa tu Mở Cửa Trái Tim, 2011.

Trăng mai vằng vặc sáng
Tiếng chuông chùa nhẹ buông
Thiền hành đôi gót nhẹ
Khóm trúc lay miệng cười

Trăng mai vằng vặc sáng
Tiếng chuông chùa vang xa
Đẹp như bản tình ca
Vơi đi nỗi nhớ nhà

Trăng mai vằng vặc sáng
Sắc không cõi thái hư
Vô thường giọt sương sớm
Tịnh Độ cõi Ta Bà

Trăng mai vằng vặc sáng
Niệm Định Tuệ vô biên
Hành giả đời chánh niệm
Phật thân bất nhị nguyên

          Thiền đường Thái Bình Dương
Tu Viện Lộc Uyển - Deer Park, Escondido, CA.
09/18/2011.
Bạch Xuân Phẻ
GIÓ NGHIÊNG
             Tặng em và hai con.

Gió qua khóm trúc đong đưa
Nón nghiêng theo nắng cho vừa đệ huynh
Bến đời vừa hiếu vừa tình
Thập toàn viên mãn phù sinh kiếp người.
                           
Đường về khách sạn ngàn sao.
Tu Viện Lộc Uyển - 09/19/2011
Bạch Xuân Phẻ

No comments:

Post a Comment