Tuesday, March 13, 2012

Ngày xửa ngày xưa...


Ghi chú: Đây là một sinh hoạt/activity trong Đại Hội Huynh Trưởng Miền Liễu Quán.  Kể chuyện bằng cách diễn tả mỗi hạt súc sắc (dice) trong vòng 30 giây. Đây là kết quả của năm hạt súc sắc: Đồng hồ - Hoa - Nam châm - Toà nhà - Mặt trăng.                                                       Ảnh: Quảng Thọ - Đoàn Như Tùng


Ngày xửa ngày xưa...


Thời gian vô cùng và không gian vô tận
một bông hoa vừa nở.
Đức Phật thị hiện cõi Ta Bà.
Từ bi và Trí tuệ
như một sức hút tuyệt vời
của hoàn vũ.
Giáo lý Giác ngộ của Ngài toả sáng
lung linh như những tầng hư không.
Như huyễn như thật
như vầng trăng tròn khuyết
có khuyết đâu? có tròn đâu?
Tánh Phật.No comments:

Post a Comment