Thursday, March 8, 2012

hy vọng và ước mơđêm nay trăng tròn
vằng vặc sáng
trời lành lạnh trong ngoài
lại nhận những thao thức và ước vọng
của những tầng lớp huynh trưởng các cấp
của quý anh chị Huyền Trang IV, năm 2006
hay Huyền Trang IV, năm 2011
những anh chị cùng trang lứa đã một lần phát nguyện
"trên cầu học đạo
dưới dìu dắt đàn em"
đang hướng về
những...
đại hội toàn quốc kỳ IX
bên này bên kia
trong và ngoài
nội ma, ngoại chướng
đi và về
bon chen và tự tại
ôm đồm và thong dong
giới lãnh đạo
mô hình nào hướng dẫn
thiết lập các nguyên tắc
và mục tiêu
rồi tạo ra các tiêu chuẩn xuất sắc
thân giáo chẳng hạn
thiết lập nền tảng sống và lãnh đạo
cho những người khác noi theo
rồi truyền cảm hứng
một tầm nhìn chung
nhiệt huyết và đầy tình lam
tin rằng con đường mình đi có sự khác biệt
nhưng đặt trên nền tảng từ bi, trí tuệ và dũng mãnh
hình dung được một tương lai
tạo ra một lý tưởng thiết thực
và độc đáo mà tổ chức có thể trở thành.
thuyết phục và yên tĩnh
cho mọi người nhìn thấy 
một tương lai thú vị và tuyệt vời
hãy thách thức quá trình mình đang sinh hoạt
tìm kiếm những cách thức sáng tạo
để cải thiện tổ chức
hãy thử nghiệm và chấp nhận rủi ro
học hỏi từ những sai lầm và thất bại
những cơ hội học và tập
để chuyến hóa
cho một tương lai tốt hơn
chúng ta hãy hành động
và thúc đẩy cho nhau
hợp tác và xây dựng nhau trong tinh thần lục hòa
hãy tích cực
và tôn trọng lẫn nhau
là quý nhau 
những tấm lòng
"để cho gió cuốn đi"
hay những nỗ lực phi thường
như "tri nhân, tri diện, bất tri tâm."
niềm tin và phẩm giá con người
có lẽ là "bất khả tư nghì"
hỡi những trái tim đang hướng về tổ chức màu lam GĐPT
hay cho tuổi trẻ Phật giáo
hay đạo pháp và dân tộc
những công việc khó khăn trước mắt
hy vọng và ước mơ
có thể trở thành sự thật
khi chúng ta quyết tâm sống
và góp phần xây dựng từ mỗi cá nhân
trên những trụ cột hiểu biết
thương yêu
bao dung và tha thứ.

Sacramento, March 8th, 2012.

No comments:

Post a Comment