Thursday, October 11, 2012

NƯỚC CHẢY QUA KHE

                                                         Dòng sông biền biệt... Ảnh Kelvin Trần


NƯỚC CHẢY QUA KHE
   Tiễn tác giả bài Lệ Đá, NS Trần Trịnh

Hỏi đá bao nhiêu tuổi

Đá thở nhẹ thì thào
Rong rêu bao nhiêu tuổi
Lệ Đá  già là bao

Kia Cung Đàn Muôn Điệu

Biệt Khúc hát cho người
Người đi đây thi điếu
Nghe thác đổ à ơi

Nước trong qua ghềnh đá 

Róc rách chảy qua khe
Đời hảo huyền chi lạ
Thu vàng một chiều se.

Sacramento, 10-11-12.

Chữ nghiêng là bài hát của tác giả Trần Trịnh.
                                                               Thư pháp Võ Việt Tuấn