Tuesday, October 2, 2012

Pháp Hoa Một Cõi.

                       Lá vàng reo rắc lối Thiên Thai - Photo- Hannah Tran's fb
Pháp Hoa Một Cõi

Lá vàng lác đác bên sông
Rừng Thu vắng lặng trời trong mây hồng
Màn chi Xuân Hạ Thu Đông
Áng mây vô trụ thong dong gót hồng.


The fall leaves of New England, 2011.


                                         Thư pháp Võ Việt Tuấn

No comments:

Post a Comment